Mierniki stacjonarne do elektrod analogowych

Mierniki stacjonarne do elektrod analogowych

Seria Lab- i ProLab: nowy standard dla pomiarów elektrochemicznych.

Seria Lab- i ProLab: nowy standard dla pomiarów elektrochemicznych

SI Analytics Elektrody i mierniki

Dla każdego możliwego zastosowania, właściwej aplikacji zapewniamy odpowiednią elektrodę, a tym samym oferujemy podstawę do precyzyjnego pomiaru. Gwarantujemy właściwy dobór elektrody do odpowiedniego miernika tak, aby zoptymalizować bezpieczeństwo pracy i precyzyjny pomiar.

Wynik

Mierniki firmy SI Analytics (dawny SCHOTT ) pH-metry, jonometry ISE, konduktometry i wieloparametrowe przyrządy pomiarowe - dzięki ich kombinacji z naszymi elektrodami i roztworami buforowymi gwarantują idealny wynik pomiaru – szybki i precyzyjny.