HandyLab100 - Przenośny wszechstronny pH-metr do pomiarów pH/mV

HandyLab100 - Przenośny wszechstronny pH-metr do pomiarów pH/mV

pH-metr HandyLab 100 zwiększa szybkość i dokładność pomiaru dzięki funkcji AutoRead i CMC. AutoRead wyświetla się, gdy wartość pomiaru jest stabilna, co eliminuje ryzyko przedwczesnego odczytania błędnej wartości pomiarowej. CMC (Ciągła Kontrola Pomiaru) pokazuje, czy wartość wielkości mierzonej mieści się w granicach kalibracji.

pH-metr HandyLab 100 zwiększa szybkość i dokładność pomiaru dzięki funkcji AutoRead i CMC. AutoRead wyświetla się, gdy wartość pomiaru jest stabilna, co eliminuje ryzyko przedwczesnego odczytania błędnej wartości pomiarowej. CMC (Ciągła Kontrola Pomiaru) pokazuje, czy wartość wielkości mierzonej mieści się w granicach kalibracji. Mając pojemność do 200 zestawów danych, można przeglądać zapisane dane. pH-metr HandyLab 100 jest precyzyjny, solidny i łatwy w użyciu.