Przenośne mierniki do elektrod analogowych

Przenośne mierniki do elektrod analogowych

Druga generacja urządzeń Handylab oferuje analogowe lub cyfrowe pH metry do pomiaru: pH, ORP, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności w laboratorium i w warunkach polowych.

Druga generacja urządzeń Handylab oferuje analogowe lub cyfrowe pH metry do pomiaru: pH, ORP, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności w laboratorium i w warunkach polowych.

Oprócz dwóch jednokanałowych ręcznych mierników HandyLab 100 - pomiar pH i HandyLab 200 - pomiar przewodności, nowa generacja oferuje dwa cyfrowe ręczne mierniki IDS HandyLab 600 i 680.

HandyLab MKII Tabela wyboru:

IP67 atestowany x x x x
Funkcje HandyLab 100 HandyLab 200 HandyLab 600 HandyLab 680
Elektrody, czujniki analogowe x x    
IDS (Inteligentny Czujnik Cyfrowy)     x x
Jeden kanał x x x  
Dwa kanały       x
pH/ORP x   x x
Temperatura x x x x
Przewodność   x   x
Rozpuszczony tlen       x
CMC-Funkcje x   x x
Kalibracja 1 do 5 punktów z 22 wstępnie zapisanymi zestawami buforowymi x   x x
Inteligentna ocena czujnika QSC     x x
Administracja użytkownika       x
Autoread x x x x
Pamięć danych x x x x
Interfejs Mini-USB-B     x x
Interfejs USB-A       x
Wyświetlacz informacyjny x x x x
Podświetlany czarno-biały wyświetlacz graficzny x x x  
Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny       x
Bateria (type AA) x x x  
Akumulator AA z dołączonego zasilacza x x x  
Wodoszczelna obudowa i klawiatura (zbudowana z jednego kawałka maty silikonowej) x x x x