HandyLab 600

HandyLab 600

Technologia IDS (Intelligent Digital Sensor) - Cyfryzacja sygnału pomiarowego eliminuje zakłócenia. Bezpieczne przydzielenie danych kalibracyjnych do czujnika eliminuje wszelką niepewność co do daty i wyników ostatniej kalibracji. Oszczędza to czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie najwyższą pewność pomiarów.

Technologia IDS (Intelligent Digital Sensor) - Cyfryzacja sygnału pomiarowego eliminuje zakłócenia. Bezpieczne przydzielenie danych kalibracyjnych do czujnika eliminuje wszelką niepewność co do daty i wyników ostatniej kalibracji. Oszczędza to czas i pieniądze, zapewniając jednocześnie najwyższą pewność pomiarów.

Funkcja AutoRead - Autoread zapewnia stabilną, precyzyjną wartość pomiaru.

CMC (Continuous Measurement Control) - Wizualizuje, czy wartość pomiaru mieści się w zakresie kalibracji.

QSC (Kontrola czujnika jakości) - Informuje o aktualnym stanie elektrody, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Identyfikowalność wartości pomiarowych - Przez cyfrowe i automatyczne przechwytywanie wszystkich danych z czujników.

Przesyłanie wszystkich danych w formacie * .csv - przez interfejs USB do komputera lub jako alternatywny, sformatowany transfer do Excela za pośrednictwem MultiLabImporter (dołączony do dostawy).