Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki i do probówek

Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki i do probówek

MEDIAJET jest aparatem do rozlewania podłoży mikrobiologicznych w warunkach sterylnych. Urządzenie w zależności od modelu i modułów opcjonalnych może obsługiwać płytki Petriego o średnicy 35, 60 lub 90 mm. Dodatkowy moduł jest przystosowany do napełniania probówek.

MEDIAJET jest aparatem do rozlewania podłoży mikrobiologicznych w warunkach sterylnych. Urządzenie w zależności od modelu i modułów opcjonalnych może obsługiwać płytki Petriego o średnicy 35, 60 lub 90 mm. Dodatkowy moduł jest przystosowany do napełniania probówek.

Urządzenie współpracuje z MEDIACLAVE 10 i MEDIACLAVE 30 – aparatami do przygotowania podłoży.

MEDIAJET zapewnia:

  • Łatwą i intuicyjną obsługę - graficzny wyświetlacz umożliwia prostą kontrolę wszystkich funkcji aparatu
  • Redukcję kosztów - pożywka dozowana jest w stałych, optymalnych ilościach. System posiada funkcję „Agar spread”, która ułatwia równomierne rozprowadzanie agaru na płytkach
  • Pracę przy minimalnej kontroli operatora - wszystkie operacje prowadzone są automatycznie
  • Wyeliminowanie możliwości kontaminacji - cała powierzchnia wewnętrzna komory, w której zachodzi wylewanie płytek wyprodukowana jest z jednego kawałka PE, co zapewnia łatwe i dokładne czyszczenie. Proces rozlewania prowadzony jest w warunkach sterylnych, pod lampą UV, emitującą promieniowanie 2.1 W UV-C.

Aparat pracuje z karuzelami na 360 lub 540 płytek. Użytkownik może wprowadzić do 19 programów, ze zdefiniowanymi parametrami pracy (np.: wysokość płytek, objętość wylewanej pożywki, ilość płytek itp.)

MEDIAJET umożliwia pracę w 3 trybach:

  1. STANDARD – do wylewania płytek 35, 60 lub 90 mm
  2. BATCH – używany w aplikacjach, gdzie gładkość powierzchni agaru jest kluczowa (na przykład do aplikacji z automatycznym liczeniem kolonii).
  3. POUR PLATE – do aplikacji z użyciem metody wylewowej, z możliwością ustawień szybkości wytrząsania/mieszania agaru na płytce

Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego przygotowania agaru z krwią (konieczność zastosowania dodatkowej pompy i podłączeń) oraz napełniania probówek.

Jako opcja istnieje również możliwość wylewania płytek dzielonych oraz nadrukowywanie na płytkach napisów (spód lub bok płytki)

Cały proces jest kontrolowany i może być dokumentowany (drukarka lub podłączenie z komputerem). Jeśli MEDIAJET jest podłączony z MEDIACLAVE istnieje możliwość generowania rejestrów pracy (log files) z możliwością zabezpieczenia ich przed manipulacjami.

Zastosowanie:
Laboratoria mikrobiologiczne, pożywkarnie

Producent:
INTEGRA Biosciences AG

Objętość dozowania

1- 99,9 ml

Powtarzalność

ok. 1% (przy 15ml)

Maksymalna szybkość dozowania

500 ml/min.

Opóźnienie wylewania

0 – 9,9 sek

Pojemność karuzeli na płytki

540 płytek (90mm)
lub 360 płytek (90, 60, 35mm)

Średnica płytek

90 mm
lub 90, 60 i 35 mm w modelu vario

Wysokość płytek

12-25 mm

Energia elektryczna

200W
10-240 V, 50/60 Hz,

Wymiary (W x S x G)

330 x 655 x 634 mm

Wysokość z karuzelą 360

1070 mm

Wysokość z karuzelą 540

1405 mm

Waga jednostki bazowej

47 kg

Waga karuzeli 360

6,8 kg

Waga karuzeli 540

8,3 kg

Lampa UV

11 W, 2.1 W UV-C, 253,7nm

Interface

2 x RS232, alarm, drukarka, włącznik nożny