Przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych

Sterylizacja i dozowanie pożywek
Podczas przygotowywania pożywek należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pożywki muszą być przygotowane w sposób sterylny i ostrożny, aby nie uszkodzić delikatnych składników. W szczególności, pożywki wrażliwe na wysoką temperaturę nie mogą być zbyt długo na nią narażone. Podłoża zawierające agar muszą być wcześniej rozlane, a następnie całkowicie rozpuszczone i wysterylizowane przez ogrzewanie w jak najkrótszym czasie. Późniejszy proces napełniania szalek Petriego w sposób sterylny jest często pracochłonny i czasochłonny. Ponadto, istnieją duże oczekiwania co do jakości płytek z agarem. Warstwa żelu powinna być równa, mieć gładką powierzchnię i grubość co najmniej 3 mm.

Dostępne u nas urządzenia oferują Państwu najwyższej jakości kompleksowe rozwiązanie pozwalające na szybkie i niezawodne przygotowanie pożywek i napełnianie płytek Petriego:

MEDIACLAVE: Urządzenie przygotowuje podłoże w jednym pojemniku. Temperatura, czas i ciśnienie są monitorowane podczas całego procesu sterylizacji, co gwarantuje udokumentowane i powtarzalne przygotowanie pożywki wysokiej jakości.

MEDIAJET: Urządzenie do automatycznego napełniania płytek Petriego może obsługiwać szalki o różnych rozmiarach, pochodzące od różnych producentów. Lampa UV emituje skuteczne promieniowanie bakteriobójcze UV-C. MEDIAJET jest bezpośrednio podłączony do przyrządu do przygotowania pożywki MEDIACLAVE i może być używany nawet do napełniania probówek.