Refraktometr model J257

Refraktometr model J257

Automatyczny refraktometr J257 jest urzadzeniem wyposażonym w uklad peltiera stabilizujący i kontrolujący temperatuję próbki w czasie pomiaru, stabilizacja ta odbywa się zarówno od dołu – poprzez powierzchnie pryzmatu jak i od góry poprez pokrywę również wyposażoną w układ peltiera.

Automatyczny refraktometr J257 jest urzadzeniem wyposażonym w uklad peltiera stabilizujący i kontrolujący temperatuję próbki w czasie pomiaru, stabilizacja ta odbywa się zarówno od dołu – poprzez powierzchnie pryzmatu jak i od góry poprez pokrywę również wyposażoną w układ peltiera. Zaprojektowany został specjalnie pod katem potrzeb przemysłu spożywczego i chemicznego, zapewniając pomiar indeksu refrakcji, oraz pomiary w skali BRIX, cieżaru własciwego moczu oraz 100 skal uzytkownika. Pomiary te wykonywane są w szerokim zakresie indeksu refrakcji (1,26 – 1,70 RI) z dokładnością ±0.0001 RI.

Dzięki elektronicznemu odczytowi eliminuje on subiektywośc odczytu, zwiększając dokąłdnośc i powtarzalność uzyskiwanych wyników. Jak we wszytskich naszych refraktometrach laboratoryjnych również w tym modelu zastosowano płytką studzienkę pomiarową (o nachyleniu ścianek 10°) dzieki czemu urządzenie jast bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Próbka umieszcana jest na szafirowym pryzmacie odpornym na zarysowanie, i stabilizowana termicznie poprzez wbudowane układy Peltiera, zarówno od strony pryzmatu jak i pokrywy bez konieczności stosowania zewnetrzych łaźni wodnych itp. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez bardzo prosty interferjs i wygodny wyświetlacz dotykowy o dużej powierzchni roboczej.

Oczywiście oprócz kontroli temperatury próbki nasz system umozłiwa roznież stosowanie korety temperatury zgodnie z tabelami ICUMSA, jakkolwiek stabilizacja temperatury gwarantuje uzyskiwanie dokąłdniejszych wyników.

Należy pamiętać że tabele wykorzystywane do przeliczen korekty temperaturowej oprocowane zostały dla wodnych roztworów sacharowy i stosownie ich do innego typu próbek zawsze powoduje zwiększenie błedu pomiaru. Z tego powodu zalecamy stosoenie stabilizacji temperatury – wówczas próbka jest mierzona w wymaganej temperaturze.

Refraktometry nasze zostały zaprojektowane dla potrzeb przemysłu, już na etapie projektowania uwzględnio w nich odpornośc na trudene warunki pracy, minimalizację wymaganych czynności serwisowych czy tez łatwość obługi – pomiar po nacisnieciu jednego klawisza.

Refraktometr J257 umozliwa przeprowadzenie pomiarów indeksu refrakcji lub w skali BRIX, ciezaru właściwego dla moczu czuy innych dowolnych 100 skali możłiwywych do zaprogramowania dla uzytkownika. Jego kalibracja jest możłiwa do rzeprowadzenia przez uzytkowania z wykorzystaniem 1, 2 lub nawet 10 standardów.

Zastosowanie:

Refraktometr J257 jest refraktometrem automatycznym z oferty Rudolf Reserach Analytical, przeznaczonym dla zastosowań w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w nauce gdzie wymagana jest największy zakres pomiarowy i kontrola termiczna próbek. Refraktometr Rudolph J257 jest przeznaczony dla:

  • Przemysłu spożywczego
  • Przemysłu chemicznego i petrochemicznego (w tym tworzyw sztucznych)
  • Szkół i uniwersytetów - Edukacja
  • Badan produktów naturalnych
  • Badań substancji zapachowych i smakowych

Producent:
RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL

1 Opcjonalne wyposażenie – o szczegóły prosimy pytać naszych przedstawicieli