Refraktometr model J457

Refraktometr model J457

Refraktometr laboratoryjny J457 jest najbardziej wydajnym instrumentem w linii produktów refraktometru badawczych Rudolph. Dostępne są różne modele/konfiguracje. Wszystkie są wyposażone w ekskluzywną technologię Smart Measure™ firmy Rudolph, która praktycznie zapewnia dokładny współczynnik załamania światła (RI) i BRIX, pomiary poprzez automatyczne wykrywanie problemów z próbkami. J457 może określić, kiedy pryzmat jest nieprawidłowo oczyszczony, niewystarczająca próbka jest załadowana lub czy instrument jest nieprawidłowo skalibrowany. Dostępne są różne konfiguracje dla niewielkich rozmiarów, uchwytu ściennego lub zdalnie odczytywanej konfiguracji fabrycznej. Wszystkie modele są wyposażone w cyfrowy ekran dotykowy i nasz podwójny system kontroli temperatury wykorzystujący technologię Peltiera.

Automatyczny refraktometr Rudolph J457, zaprojektowany jako przyrząd o jakości badawczej, oferuje najwyższy zakres pomiarowy. Przyrząd ten oferuje bardzo szeroki zakres pomiaru indeksu refrakcji, w połączeniu z wysoką dokładnością. Oferuje również bardzo wydajną automatyczną elektroniczną regulację temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) i jest w stanie wykonywać pomiary RI i BRIX w temperaturze do 120 °C (w przypadku opcji zwiększonego zakresu temperatury). Obsługa refraktometru J457 jest bardzo prosta, w skrajnym przypadku sprowadza się do umieszczenia próbki na pryzmacie, zamknięcia pokrywy i odczytania wyniku - wszystko w ciągu zaledwie kilku sekund.

Refraktometr laboratoryjny Rudolph J457 można skonfigurować z funkcją pomiaru trendu i przeznaczyć do rutynowych zadań pomiarowych. Inicjowanie pomiaru rozpoczyna się od umieszczenia próbki na pryzmacie. Nie ma przycisków do naciśnięcia, nie ma nawet konieczności zamykania pokrywy. System automatycznie wykrywa nową próbkę po jej umieszczeniu na pryzmacie pomiarowych a wszystkie pomiary są wykonywane w oparciu o ustaloną metodę. Dzięki temu J457 może utrzymać wysoki poziom dokładności i wydajności dzięki wygodzie Load and Go.

dp1dp2dp3

Refraktometr laboratoryjny J457 z technologią Smart Measure™ Advantage

Pozostałości próbki pozostawia się na powierzchni pryzmatu refraktometru Doświadczenie wykazało, że nieprawidłowe pomiary refraktometru laboratoryjnego są często związane z zanieczyszczeniem krzyżowym spowodowanym nieumyślnym zmieszaniem poprzedniej próbki z bieżącą próbką. Zapewnienie, że powierzchnia pryzmatu jest odpowiednio czyszczona między pomiarami, może być trudne w ruchliwych środowiskach, w których zaangażowanych jest wielu operatorów. Rudolph Research Analytical rozwiązał ten problem, a także związane z nim problemy, które może powodować niedokładny pomiar.

bp

Zautomatyzowane monitorowanie czystego pryzmatu jest teraz zintegrowane z refraktometrem laboratoryjnym Rudolph Research J457.

Smart Measure™ wie, kiedy pryzmat refraktometru jest czysty. Jeśli powierzchnia pryzmatu nie daje prawidłowego wyniku "Clean Prism", Smart Measure™ powiadamia operatora refraktometru laboratoryjnego, że konieczne jest dalsze czyszczenie pryzmatu. Smart Measure™ powiadamia operatora, że jest gotowy do pomiaru po zadowalającym oczyszczeniu pryzmatu. Refraktometr jest teraz gotowy do wykonania dokładnego odczytu RI lub BRIX ze zweryfikowaną czystą próbką.

zmp

Smart Measure™ rozpozna róznież, kiedy próbka została załadowana na pryzmat refraktometru i natychmiast rozpoczyna ocenę różnych wskaźników otaczających obciążenie próbki. Jeśli Smart measure™ ustali, że te parametry wskazują na prawidłowe załadowanie próbki, wyświetli wynik z jakości próbki. Jeśli Smart Measure™ ustali, że parametry wskazują na niewłaściwe nałożenie próbki, Smart Measure™ poprosi operatora o oczyszczenie pryzmatu i ponowne załadowanie próbki.

bk

Zanieczyszczenie próbki lub niewłaściwa kalibracja refraktometru, to kolejny element monitorowany przez oprogramowanie refraktometru. Nieprawidłowo oczyszczony pryzmat refraktometru, w którym pozostałości próbki pozostają w studzience pomiarowej, może spowodować zmieszanie się ich z płynem kalibracyjnym (wodą lub wzorcem). Ten rodzaj zanieczyszczenia podczas procesu kalibracji refraktometru spowoduje błąd we wszystkich kolejnych pomiarach, dając nieprawidłowe odczyty RI i BRIX.  Automatyczna kontrola kalibracji próbek w oprogramowaniu refraktometru wykorzystuje system Smart Measure™ który stale mierzy powierzchnię pryzmatu refraktometru i monitoruje wartość mierzoną w bazie danych wyników. Jeśli podczas kalibracji na powietrzu przyrząd wykryje wartość, która jest zbyt różna od bazy danych lub wprowadzana wartość RI jest daleka od wartości zmierzonej, powiadomi operatora.

ppwc

Wiele próbek ma w sobie uwięzione powietrze lub jest gazowanych. Próbki te są odczytywane dobrze przez większość czasu, o ile pęcherzyki powietrza nie są uwięzione między powierzchnią pryzmatu refraktometru a próbką. Kiedy tak się dzieje, operator otrzymuje błędny wynik, często określany jako odchylenie. Wyniki te nazywane są odchyleniami, ponieważ zmierzona wartość różni się znacznie od oczekiwanej wartości pomiaru. W laboratorium pracującym w systemie zarządzania jakością należy wówczas wdrożyć odpowiednią procedurę, powtórzyć pomiar itd. – powoduje to straty czasu i zwiększa obciążenie personelu. Smart Measure™ wychwytuje te próbki obiegające, skanując detektor w poszukiwaniu różnych wartości RI, a następnie ostrzega użytkownika prosząc o ponowne załadowanie próbki. Ponieważ użytkownik nie otrzymuje wartości do zarejestrowania, dopóki nie zostanie zakończone nowe skanowanie próbki, Smart Measure™ znacznie zmniejsza liczbę błędnych pomiarów refraktometru.

Podsumowując Funkcje Inteligentnego pomiaru (Smart Measure™) wie, kiedy mierzyć i wyświetlać wynik, nawet jeśli operator tego nie robi,

  • Wykrywanie brudnych pryzmatów
  • Nieprawidłowe wykonanie kalibracji
  • Wykrycie niewystarczającej ilości próbki
  • Wykrywanie zanieczyszczeń krzyżowych
  • Wykrywanie zanieczyszczanie pryzmatu przy kalibracji na powietrzu
  • Wykrywanie uwięzionych pęcherzyków powietrza na powierzchni pryzmatu.

Wszystkie modele J457 są wyposażone w ekskluzywny podwójny system kontroli temperatury Rudolpha wykorzystujący technologię Peltiera. Refraktometr J457 ogrzewa i chłodzi próbkę zarówno z powierzchni pryzmatu, jak i pokrywy próbki. Obudowa osłony izolacyjnej uszczelnia pierścień pryzmatyczno-rdzeniowy, tworząc jednolite środowisko temperaturowe, zapewniając niezrównaną jednorodność regulacji temperatury, co skutkuje niezmiennie dokładnymi pomiarami RI.

Szczegóły o dostępnych pokrywach znajdują się w zakładce opcje pokrywy pomiarowej

Najlepszą rekomendacją dla oferowanych urządzeń są zamieszczone w zakładce referencje oświadczenia wybranych klientów wykorzystujących refraktometry firmy RUDOLPH w swoich laboratoriach oraz jedyna (na dzień publikacji tego wpisu) taka oferta na rynku gdy gwarantujemy 20 letnie wsparcie serwisowe dla wszystkich urządzeń Rudolph Research Analytical. Utrzymanie zainstalowanych instrumentów w gotowości do pracy, nie tylko przez 20 lat, ale w niektórych przypadkach przez ponad 40 lat jest dla nas normalnością. To długoterminowe zobowiązanie do utrzymania działania oferowanych przez nas urządzeń sprawia, że koszt posiadania, przez cały okres eksploatacji refraktometrów, jest jednym z najniższych w segmencie rynku laboratoryjnego. 

Nasi pracownicy są wszechstronnie przygotowani, aby pomóc rozwiązywać ewentualne problemy serwisowe, przeprowadzać kwalifikacje zgodnie z najnowszymi wymaganiami organów kontrolnych i regulacji a także służyć wsparciem i doradztwem aplikacyjnym dla wszystkich oferowanych urządzeń

W dniu publikacji tego dokumentu nie ma innego producenta przyrządów laboratoryjnych gwarantującego serwis i wsparcie techniczne przez 20 lat. 

Skale pomiarowe

Współczynnik załamania światła (nD)

BRIX (% sacharozy)

100 niestandardowych zaprogramowanych wag.

Zakres pomiarowy

1,26 - 1,72 RI,

 BRIX 0 - 100%

SG Moczu 1,0000-1,0400

Dokładność

±0,00002 RI,

 BRIX ±0,015

Odtwarzalność

±0,00002RI

 BRIX ±0,015

Rozdzielczość

±0,00001RI

 BRIX ±0,001

Zakres regulacji temperatury

10°C do 110°C *Dostępne są inne opcje regulacji temperatury

Powtarzalność temperatury

+/- 0.002

Limit temperatury otoczenia

Od 5°C do 40°C

Zakres korekcji temp.

4°C do 95°C (dla roztworów sacharozy)

Limit temperatury próbki

-20°C do 250°C

Długość fali optycznej

589,3 nm (linia NaD)

Czas reakcji

Konfigurowalny przez użytkownika, zwykle mniej niż 2 sekundy

Wzorcowanie

Używanie wody lub płynów identyfikowalnych NIST. Domyślną kalibrację fabryczną można zawsze zresetować

Pryzmat

Sztuczny szafir

Odporność na kwasy

Powierzchnia pomiarowa Hastelloy™ (opcjonalnie)

Przechowywanie danych/pamięć wewnętrzna

32 GB niewymiennej pamięci Compact Flash

Wyświetlać

Przekątna 10,4 cala, 800x600 pikseli, kolor, monitor z odpornym interfejsem ekranu dotykowego, jasność 400 nitów, uszczelka dla ochrony przed zalaniem.

Interfejs użytkownika

Ekran dotykowy

Interfejs komunikacyjny

3 porty USB, 1 port RS232 i1 port RJ45 -  Cat5 (Ethernet)

Wymiary robocze/waga

43,5x 30,5 x 33 cm / 10,4 kg

Wymagania dotyczące zasilania

100 - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Konfiguracja laboratoryjna (standardowa)

fimg

Refraktometr J457-SC w konfiguracji standardowej jest najpopularniejszą konfiguracją Rudolpha i zapewnia doskonałe połączenie niewielkiej powierzchni i dużego, łatwego w nawigacji interfejsu cyfrowego ekranu dotykowego.

Konfiguracja do montażu ściennego

wm

Refraktometr J457-WC w kompaktowej konfiguracji do montażu ściennego jest przeznaczony do środowisk produkcyjnych, w których woda jest używana do czyszczenia lub na powierzchni roboczej jest dużo wyciekającej próbki, która może zalać urządzenie pomiarowe. Ta konfiguracja jest również doskonała w sytuacjach, w których jest bardzo mało dostępnej przestrzeni roboczej: na hali produkcyjnej lub w zatłoczonym laboratorium satelitarnym, gdzie jest niewiele miejsca na stole dla standardowej konfiguracji laboratoryjnej.

Konfiguracja fabryczna

fc

Odseparowanie wyświetlacza od modułu pomiarowego umożliwia montaż urządzenia bezpośrednio przy linii produkcyjnej, a wyświetlacz, który dzięki technologii Smart Measure™ nie musi być w ogóle dotykany przez pracownika może znajdować się w bezpiecznej odległości nie narażony na zanieczyszczenie. Fabryki pracujące z lepkimi żywicami i syropami, które ostatecznie rozlewają się na oprzyrządowanie, są świetnymi kandydatami na J457-FC, ponieważ jednostka pomiarowa może znajdować się nawet 180 cm od wyświetlacza.

Konfiguracja z wyświetlaczem wybranym przez użytkownika

cb

Refraktometrów laboratoryjne Rudolph J457 są dostępne w konfiguracjach z wieloma jednostkami pomiarowymi i wyświetlaczami, aby dopasować je do warunków pracy i wymagań branżowych.

Istnieją dwie wersje refraktometru współpracującego bezpośrednio z komputerem CB umożliwia obsługę optyki refraktometru z serii J z zewnętrznego komputera z systemem Windows 10 lub nowszym. CBS zapewnia tę samą funkcję i zawiera Microsoft Surface. Mając pełny wybór dowolnego wyświetlacza opartego na komputerze PC, CompuBility umożliwia użytkownikom wybór i firmom możliwość dostosowania refraktometru laboratoryjnego do aplikacji.

Wielu użytkowników chętnie korzysta z własnego komputera do sterowania sprzętem laboratoryjnym. Rozwiązanie to nie pasuje do wszystkich zastosowań, ale oferuje pewne zalety:

  • Komputer, który jest produkowany milionami w standardzie komercyjnym, zawsze będzie znacznie tańszy niż kontroler wykonany zgodnie ze standardem przemysłowym.
  • Pozwala działowi IT użytkownika na większą kontrolę nad aktualizacjami, eksportem i kopiami zapasowymi.

Korzystanie z tabletu może być doskonałym wyborem w pewnych sytuacjach:

  • Tablet może być bardziej wytrzymały niż komputer i łatwiejszy do zlokalizowania poza mokrym obszarem w środowisku przemysłowym
  • Tablet jest łatwiejszy do przenoszenia, gdy refraktometr jest używany w wielu miejscach, takich jak poruszanie się wokół linii / budynku na wózku.

Konfiguracja z samodzielną jednostką pomiarową

oem

Konfiguracja refraktometru przeznaczona do współpracy z innymi urządzeniami produkcji RUDOLPH.  Pozwala na utworzenie kompleksowego stanowiska pomiarowe łączącego gęstościomierz, polarymetr oraz refraktometr (w dowolnej konfiguracji) z wieloma opcjami wprowadzania próbki i systemami automatycznego podawania próbki. Przykładem takiej konfiguracji jest ALKOTESTER.

 

Aby ułatwić organizację i planowanie dla naszych klientów wprowadzamy nową usługę. Mogą Państwo zarezerwować wstępnie termin spotkania, rozmowy czy też usługi serwisowej dotyczącej dowolnego produktu firmy Rudolph Research.

Wszystkie terminy jakie Państwo wprowadzą zostaną dodatkowo potwierdzone telefonicznie przez naszych pracowników.

KALENDARZ

Pokrywa EP

Pokrywa próbki EP doskonale nadaje się do zastosowań, w których temperatura pomiaru jest zbliżona do temperatury otoczenia. Co ważne, pokrywa jest pojedynczym niezasilanym kawałkiem, a kontrola temperatury jest dostarczana tylko spod próbki.

Pokrywa ta połączona jest z płaską, łatwą do czyszczenia studzienka pomiarową zapewniając szybką i prostą obsługę oraz ograniczająca możliwość pozostawienia próbki.

Pokrywa CC

Wklęsła pokrywa próbki (CC) jest kontrolowana do tej samej temperatury co pryzmat. Po opuszczeniu zapewnia górną część mikrośrodowiska o kontrolowanej temperaturze, które całkowicie otacza próbkę. W ten sposób zapewnia niezrównaną stabilność temperatury, szybki czas pomiaru i minimalne parowanie.

Pokrywa CP

Pokrywa kontaktowa (CP) równomiernie rozprowadza próbkę na obszarze pomiarowym. Dlatego jest idealny do bardzo lepkich próbek, takich jak ciężkie syropy i żywice, które wymagają cienkiej warstwy, aby uzyskać najlepsze wyniki pomiarów.

Pokrywa PTW

Ten rodzaj pokrywy pozwala na pomiar próbek w swoistej celi przepływowej jaką pokrywa ta tworzy wraz z pryzmatem. Próbka nalewana jest przy pomocy wbudowanego lejka, a wypłukiwana następną próbką. Tego typu rozwiązanie jest rekomendowane dla laboratoriów, gdzie trzeba szybko wykonywać analizy, a równocześnie wielkość próbki nie stanowi żadnego ograniczenia. Pokrywa umożliwia wprowadzenie próbek przez personel linii produkcyjnej a w połączeniu z funkcjonalnością Smart Measure™ pozwala na szybkie i dokładne pomiary próbek w procesie produkcyjnym. Jest ona najczęściej polecana do przemysłu cukrowniczego.

 

Rudolph posiada akcesoria do refraktometrów i wzorce kalibracyjne potrzebne do udokumentowania poprawności wskazań urządzenia. Rudolph Research oferuje szeroką gamę drukarek i akcesoriów, dzięki którym każdy z linii refraktometrów laboratoryjnych Rudolph Research stanie się bardziej wydajnym instrumentem w laboratorium.

Oferujemy drukarki taśmowe jak i pełno stronicowe A4, czytniki kodów kreskowych jako ułatwienie dotyczące zapisu wyników lub wprowadzenia danych o próbce, osoby zainteresowane rozbudową refraktometrów o te możliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Kolejną kategorią dodatków do naszych refraktometrów jest oprogramowanie komputerowe.

Refraktometry w naszej ofercie do współpracy z komputerem nie wymagają dodatkowego oprogramowania, jednak dotyczy to zapisu danych, odczytu danych w formie cyfrowej. Gdy jednak użytkownik, szczególnie w środowisku farmaceutycznym chce podłączyć urządzenie do sieci komputerowej wówczas często dział informatyczny woli kontrolować takie urządzenie z poziomu „swojego” komputera, który spełnia wewnętrze standardy. Dla takich klientów posiadamy oprogramowanie komputerowe przejmujące kontrolę nad refraktometrami – jest to opcja dostępna dla refraktometrów J357 i J457.

Kolejnym wymaganiem dotyczącym oprogramowania jest spełnienie wymagań zawartych w EP czy USP dotyczących bezpieczeństwa danych i zapisów elektronicznych, czyli zestaw wymagań znanych jako 21CFR11. Wymagania te spełniają refraktometry J257, J357oraz J457. Zapraszamy do zapoznania się z opisem tych urządzeń.

Do naszych refraktometrów polecamy wzorce indeksu refrakcji oraz BRIX zapewniające możliwość walidacji urządzeń i sprawdzenia poprawności ich wskazań.

Podstawowe informacje o wzorcach z nasze oferty

Wzorce w naszej ofercie

Opakowanie

Objętość

Wartość

Szczegóły

Obraz zawierający tekst, butelka, wewnątrzOpis wygenerowany automatycznie

15 ml

0% BRIX

Nasze standardy Brix są przygotowywane grawimetrycznie przy użyciu wag o wysokiej precyzji w dokładnie kontrolowanych warunkach środowiskowych, aby za każdym razem zapewnić dokładne produkty wysokiej jakości. Wagi są kalibrowane przy użyciu wzorców masy z certyfikatami ISO 17025 w celu zapewnienia niezawodnej wydajności. Każda partia jest testowana przy użyciu naszego precyzyjnego refraktometru zatwierdzonego w pobliżu nominalnej wartości Brix z identyfikowalnymi wzorcami referencyjnymi. Zmierzone wyniki, uzyskane w jednostkach °Brix, są zgodne z SPS-3 Międzynarodowej Komisji ds. Jednolitych Metod Analizy Cukru (ICUMSA).

Niepewność zgłoszonej wartości jest ważna do momentu otwarcia pojemnika i jest podawana przy użyciu współczynnika pokrycia k = 2, który odpowiada około 95 % przedziałowi ufności. Po otwarciu pojemnika certyfikowana wartość nie jest już gwarantowana, jednak roztwór może być ogólnie używany przez około połowę pozostałego czasu do daty

wygaśnięcia, gdy jest prawidłowo przechowywany.

Okres ważności: 3 miesiące

 

10% BRIX

5 % BRIX

15 % BRIX

30% BRIX

40% BRIX

50% BRIX

60% BRIX

67,5% BRIX

 Obraz zawierający butelkaOpis wygenerowany automatycznie

28 ml

40% BRIX

1.499 RI 20C

Dostarczamy w butelkach o pojemności 28ml wyposażonej w końcówkę umożliwiającą łatwe naniesienie wzorca na pryzmat pomiarowy lub o pojemności 15 ml .

Dostarczany z certyfikatem kalibracji identyfikowalnym przez National Institute of Standards and Technology (NIST)

Okres ważności nieotwartej butelki wynosi 5 lat

Okres ważności otwartej butelki wynosi 2,5 roku

Płyny kalibrowane w temperaturach od 20°C do 40°C są dokładne do 0,0001 współczynnika załamania światła

Płyny kalibrowane w temperaturach powyżej 40°C są dokładne do 0,0005 współczynnika załamania światła

Niektóre płyny dostępne z obliczonymi wartościami w skali Brix

Niektóre z płynów kalibrowane są w wielu temperaturach

 

70% BRIX

1.460 RI 20C

1,570 RI 20C

1.516 20C

(certyfikowana wartość także dla 20C, 30C, 40C, 50C , i 60C)

  Obraz zawierający tekst, butelkaOpis wygenerowany automatycznie

30 ml

1,421 RI 20C

0,749 g/cm3

(certyfikowana wartość także dla 15C, 20C, i 25C)

Wzorzec wieloparametrowy dla gęstości i współczynnika refrakcji  Dostarczany z certyfikatem kalibracji identyfikowalnym przez National Institute of Standards and Technology (NIST)

Okres ważności nieotwartej butelki wynosi 6 miesięcy

1,3329 RI 20C

(certyfikowana wartość także dla 15C, 20C, i 25C)

Wzorzec współczynnika refrakcji – woda, certyfikowana wartość dla 3 temperatur. Dostarczany w komplecie z certyfikatem potwierdzającym

identyfikowalność NIST. Do stosowania z refraktometrami o kontrolowanej temperaturze.