NERUTRALIATOR OPARÓW SKRUBER RAYPA

NERUTRALIATOR OPARÓW SKRUBER RAYPA

Urządzenie neutralizujące gazy generowane w trakcie procesu mineralizacji w metodzie Kjeldahla lub innym procesie. Pracujące w systemie 3 etapowym.

NERUTRALIATOR OPARÓW  SKRUBER RAYPA

Bezpieczeństwo pracowników w trakcie procesu mineralizacji powinno być kluczowym aspektem pracy w laboratorium. Dlatego z naszego doświadczenia rekomendujemy zastosowanie dodatkowego układu odsysania oparów. Trzystopniowy skruber firmy Raypa eliminuje potencjalne przedostawanie się oparów kwasu do atmosfery. Wbudowana pompa próżniowa z regulowaną próżnią pozwala na kontrolę absorbcji gazów, co bezpośrednio ma wpływ na bezpieczeństwo. Dodatkowym autem, przemawiającym za urządzeniem, jest również oszczędność wody, bo drogą w eksploatacji pompkę wodną zużywającą do 7l wody na minutę, zastępujemy wbudowaną próżnią. Co więcej, gazy są zatrzymywane przez absorpcję na węglu aktywnym.

BUDOWA 

• Jednostka ZASYSAJĄCA SKRUBER z wbudowaną pompą próżniową.

• Chłodnica i naczynie wykraplające parę wodną.

• Pojemnik na kondensat 1L.

 • Kolba neutralizacyjna 2L.

 • Kolba adsorpcyjna na węgiel aktywny.

• Kompletny zestaw uszczelek Teflon®.

• Kompletne rurki z fluorowanego elastomeru.

 • Tacka zapobiegająca kapaniu pod butelkę neutralizacyjną.

• Wspornik do kolby kondensatu.

WYMIARY I WYDAJNOŚCI:

  • Wymiary dł. x gł. x wys. 375 x 310 x 540 mm
  • Moc 100 W
  • Waga 13 kg
  • Napięcie  230 V