Skrubery

 Skrubery, urządzenia neutralizujące gazy generowane w trakcie procesu mineralizacji w metodzie Kjeldahla lub innym procesie. Charakteryzuje się bardzo dobrą neutralizacją i adsorbcją. Służyć mogą  zarówno do oczyszczania  gazów, jak i wychwytywania z mieszanin gazowych niepożądanych składników. Absorber działa na zasadzie absorpcji gazu w cieczy.

Przedstawiamy dwa skrubery:

  • KEJ-TECH SC1 z trzema etapami neutralizacji
  • KEJ-TECH SC2 z dwoma etapami neutralizacji

Metoda Kjeldahla