Sonifikator model Sonostep

Sonifikator model Sonostep

Sonostep jest unikalnym urządzeniem łączącym w sobie pełną obróbkę próbek czyli sonifikację, mieszanie i pompowanie w jednej kompaktowej obudowie.

Sonostep jest unikalnym urządzeniem łączącym w sobie pełną obróbkę próbek czyli sonifikację, mieszanie i pompowanie w jednej kompaktowej obudowie.

System ten znajdzie zastosowanie szczególnie w aplikacjach wymagających rozdrobienia materiału przed analizą np. przy pomiarze wielkości cząstek. W takim zastosowaniu ultradźwięki pomagają rozproszyć aglomeraty cząstek, przy przygotowaniu próbek analitycznych.

Składa się ono z generatora, przetwornika ultradźwiękowego z sonotrodą umieszczoną w celi przepływowej, za obieg próbki odpowiada zintegrowana pompa. Próbka jest podawana na urządzenie analityczne po przejściu przez celkę przepływową gdzie następuje oddziaływanie ultradźwiękami.

Sonostep umożliwia:

  • deaglomerację cząstek
  • odgazowanie próbki
  • dyspersję próbki
  • Odgazowanie cieczy, dokładne wymieszanie próbek przez wbudowane mieszadło zapewnia powtarzalność wyników analiz tak przygotowanych próbek.