Sonifikatory - homogenizatory ultradźwiękowe

Homogenizacja ultradźwiękowa to mechaniczny proces redukcji małych cząstek w cieczy, dzięki któremu stają się one jednakowo małe i równomiernie rozłożone. Sonifikatory działają poprzez generowanie intensywnych fal dźwiękowych w ciekłym medium. Fale ciśnienia wywołują zjawisko transmisji strumieniowej w cieczy i w odpowiednich warunkach gwałtowne tworzenie się mikro pęcherzyków, które rosną i koegzystują aż do osiągnięcia wielkości rezonansowej, wibrują gwałtownie, a w końcu zapadają się. Zjawisko to nazywane jest kawitacją. Implozja pęcherzyków fazy parowej generuje falę uderzeniową o energii wystarczającej do przerwania wiązań kowalencyjnych. Ścinanie się implodujących pęcherzyków kawitacyjnych, jak również wibrowanie wywołane przez wibrujący przetwornik dźwiękowy rozbijają komórki. Istnieje kilka zewnętrznych zmiennych, które muszą być zoptymalizowane w celu osiągnięcia skutecznego rozerwania komórek:

  • Amplituda i intensywność końcówki
  • Temperatura
  • Koncentracja w komórkach
  • Ciśnienie
  • Pojemność i kształt

Przedstawiamy Państwu serię sonifikatorów i zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.