Sonifikator model UP400S

Sonifikator model UP400S

Homogenizator UP400S (400W, 24kHz) to wydajne (400W mocy) i niezawodne urządzenia ultradźwiękowe do sonifikacji większych próbek w laboratorium. Typowe zastosowania obejmują: homogenizację, deaglomerację, lizę i dezintegrację komórek, ekstrakcję białka i emulgowanie cieczy.

Homogenizator UP400S (400W, 24kHz) to wydajne (400W mocy) i niezawodne urządzenia ultradźwiękowe do sonifikacji większych próbek w laboratorium. Typowe zastosowania obejmują: homogenizację, deaglomerację, lizę i dezintegrację komórek, ekstrakcję białka i emulgowanie cieczy.

Homogenizator ultradźwiękowy UP400S (400 W, 24kHz) jest najmocniejszym urządzeniem do laboratorium. Z sonotrodami o średnicy od 3 do 40 mm urządzenie jest przystosowane do procesowania ultradźwiękami próbek o wielkości od 5 do 4000ml. W przepływie może być homogenizowane ok. 10 do 50 litrów na godzinę. Do przygotowania próbek UP400S jest głównie wykorzystywany przy większych objętościach. Urządzenie jest dostosowane do prac rozwojowych nad zastosowaniem aplikacji ultradźwiękowych w laboratorium, ale także przy pracach nad optymalizacją procesów, jak również do wytwarzania małych ilości produktu. Przy pracach produkcyjnych zaleca się zdalne sterowanie z poziomu komputera lub interfejs do centralnej sterowni instalacji użytkownika, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i powtarzalności procesu. Kontrola z komputera PC poprawia powtarzalność gdy postępujemy według ustalonej procedury homogenizacji ultradźwiękami. Po zastosowaniu specjalnych cel przepływowych i połączeń kołnierzowych można sonifikować w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu.

Ze względu na hałas emitowany podczas pracy tego urządzenia, zalecamy jego stosowanie w komorach dźwiękoszczelnych np. w komorze SB1-16.