Spektrometr PI-500 XRF

Spektrometr PI-500 XRF

Spektrometr stanowi alternatywę dla spektrometrów przenośnych zapewniając możliwość analizy próbek o dużych gabarytach (50 cm x 50 cm x 30 cm) i nieregularnych kształtach. Dzięki zastosowaniu głowicy opuszczanej od góry, wyposażonej we wskaźnik odległości, zachowana jest optymalna geometria pomiaru oraz możliwość wykonywania pomiarów w wybranym miejscu próbki.

Spektrometr stanowi alternatywę dla spektrometrów przenośnych zapewniając możliwość analizy próbek o dużych gabarytach (50 cm x 50 cm x 30 cm) i nieregularnych kształtach. Dzięki zastosowaniu głowicy opuszczanej od góry, wyposażonej we wskaźnik odległości, zachowana jest optymalna geometria pomiaru oraz możliwość wykonywania pomiarów w wybranym miejscu próbki.

Model Pi-500 XRF może być wyposażony w układ do ręcznego przemieszczania głowicy pomiarowej nad analizowana próbka lub
do automatycznego ustawiania układu pomiarowego w optymalnej pozycji a nawet do skanowania niewielkich (mieszczących się z obrębie obudowy) przedmiotów.
Urządzenia wyposażone są w polskojęzyczne oprogramowanie, pozwalające w prosty sposób wykonywać analizy ilościowe i jakościowe.
Nasze spektrometry pozwalają oznaczać pierwiastki chemiczne cięższe od magnezu (Mg - położone dalej w układzie okresowym) aż do ołowiu (Pb) w zakresie od 100 ppm do 100%, dzięki czemu mogą zostać zastosowane do pomiarów m.in. takich jak:

  • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach stałych, proszkach
  • oznaczanie grubości warstw metali
  • oznaczanie zawartości metali w plastikach
  • oznaczanie zawartość pierwiastków w glebach
  • identyfikacji stopów, folii itp.
  • badania próbek archeologicznych

Producent: Polon-Izot