Miernik przenośny wieloparametrowy Handylab Multi 12 z funkcją GLP

Miernik przenośny wieloparametrowy Handylab Multi 12 z funkcją GLP

Cyfrowe mierniki przenośne charakteryzujące się niską ceną, wysoką rozdzielczością, uniwersalnością, bardzo prostą obsługą oraz dużym, wyraźnym wyświetlaczem cyfrowym.

Cyfrowe mierniki przenośne charakteryzujące się niską ceną, wysoką rozdzielczością, uniwersalnością, bardzo prostą obsługą oraz dużym, wyraźnym wyświetlaczem cyfrowym.

  • Zakres pomiarowy pH: - 2,00 do +19,99 pH z dokładnością do 0,01 pH
  • Kalibracja: 2 punktowa
  • Zakres pomiarowy mV: -1999 do +1999 mV z dokładnością do 1 mV
  • Zakres pomiarowy przewodności: 1 - 500 mS/cm, 4 podzakresy
  • Zakresy pomiarowe tlenu - model MULTI12: 0,00 - 19,99 mg/ l, 0 - 90,0 mg/ l
  • Indeks natlenienia - model MULTI12: 0,00 - 199,9%, 0,0 - 600 %
  • Zakres pomiarowy temperatury: -5°C do +105°C

Inne parametry

Szczegółowe dane techniczne na załączonym pliku PDF (zakładka dokumentacja).

Zastosowanie

Pomiar pH, redox, przewodności, tlenu, indeksu natleniania, temperatury w cieczach i ich roztworach, zarówno dla mediów wodnych i niewodnych, pomiar na powierzchni płaskiej, pomiar pH w mięsie, serach, wyrobach spożywczych, w glebie.
Urządzenie spełnia normy: IP 66, EN 60629

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy