Tlenomierze

Oferowane przez nas tlenomierze służą do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i cieczach lub tlenu w powietrzu. Pomiar tlenu może być dokonywany w % lub w mg/l. Tlenomierze służą do pomiaru zawartości tlenu w różnych cieczach, m.in. do pomiarów wody ultra czystej (w energetyce), wody czystej, wody gruntowej, wody w rzekach i jeziorach, ścieków lub w niektórych procesach chemicznych oraz w browarnictwie. W zależności od miejsca pracy, oferujemy:

  • Przenośne tlenomierze do pracy w terenie.
  • Przenośne tlenomierze do prac laboratoryjnych i terenowych.
  • Tlenomierze laboratoryjne (stołowe, stołowe, z wieloma innymi funkcjami).

Pomiary tlenu są również możliwe dzięki naszym wielofunkcyjnym miernikom tlenu. Oferujemy również przenośne tlenomierze, które wyznaczają śladowe ilości tlenu w obwodach zamkniętych w wodach odtlenionych. Nasze tlenomierze współpracują z galwanicznymi czujnikami tlenu. Czujniki te są dokładne, łatwe w obsłudze, a przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji mogą pracować przez kilka lat. Ich cena jest bardzo korzystna.