Miernik stacjonarny wieloparametrowy ProLab 2000 z funkcją GLP

Miernik stacjonarny wieloparametrowy ProLab 2000 z funkcją GLP

Pomiar pH, temperatury, mV, przewodności, tlenu, stężeń elektrodami jonoselektywnymi w cieczach i ich roztworach, zarówno dla mediów wodnych i niewodnych, pomiar na powierzchni płaskiej, pomiar pH w mięsie, serach, wyrobach spożywczych, w glebie.

ProLab 2000 miernik wieloparametrowy:

 • zakres pomiarowy:
  pH: -2.000 … + 20.000 pH, dokładność +/- 0.003 pH
  mV: -1999,9 +1999,9 mV, dokładność +/- 0.2 mV
  temperatura: - 10.0…+ 120.0 °C, dokładność +/- 0.2 °C
  ISE: 0.000….10000mg/L
  przewodność: 0.000uS/cm…2000mS/cm, dokładność 0.5%
  tlen: stężenie 0…20.00mg/l, nasycenie 0…600.0%, ciśnienie cząsteczkowe 0….1250mbr, dokładność 0.5%
 • automatyczna kalibracja pH i ISE w 5 punktach pomiarowych
 • zdalne rozpoznawanie elektrod i użytkownika
 • bezpośredni transfer danych poprzez RS 232/USB
 • złącze Dead Stop pozwala ręcznie miareczkować
 • zegar CalClock nadzorujący kalibrację i walidacje
 • dokumentacja zgodna z GLP

Inne dane techniczne w załączonych plikach PDF.

Zastosowanie:

Pomiar pH, temperatury, mV, przewodności, tlenu, stężeń elektrodami jonoselektywnymi w cieczach i ich roztworach, zarówno dla mediów wodnych i niewodnych, pomiar na powierzchni płaskiej, pomiar pH w mięsie, serach, wyrobach spożywczych, w glebie.

Producent:
SI Analytics ( dawny SCHOTT), Niemcy