Wagosuszarki seria MA 3Y, poziom profesjonalny

Wagosuszarki seria MA 3Y, poziom profesjonalny

Wagosuszarka jest laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania wilgotności względnej próbek różnych materiałów. Posiada kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD 5,7". Daje to zupełnie nowe możliwości w zakresie obsługi oraz prezentacji wyników pomiarów.

Wagosuszarka jest laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania wilgotności względnej próbek różnych materiałów. Posiada kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD 5,7". Daje to zupełnie nowe możliwości w zakresie obsługi oraz prezentacji wyników pomiarów. MA 3Y posiada rozbudowaną bazę danych zawierającą programowalne programy suszenia powiązane z bazą próbek. Istnieje możliwość wydruku lub eksportu do pliku BMP wykresów prezentowanych na wyświetlaczu wagi.

Personalizacja MA 3Y wykorzystuje funkcję profili użytkownika. Kontrola poziomu jest realizowana przez system LevelSENSING - jest to specjalny układ poziomicy elektronicznej opatentowany przez RADWAG. Dzięki wydrukom standardowym oraz edytowalnym przez użytkownika, istnieje możliwość tworzenia dokumentacji wymaganej przez GLP/GMP praktycznie w każdym obszarze.

Producent:
Radwag, Polska

Kluczowe możliwości wagosuszarki MA 3Y:

  • dokładność odczytu wilgotności równa 0,0001%
  • elementy grzejne: halogen, promiennik IR lub grzałka w osłonie metalowej
  • prezentacja wyników w postaci graficznej, wykres dla Δm, %M, %D, %R
  • profile suszenia: standardowy, łagodny, schodkowy, szybki
  • zakończenie procesu suszenia: AUTO 1 - 5, ręczne, definiowane, czasowe
  • baza programów suszenia: ~1000 rekordów dla każdego typu danych
  • baza próbek
  • interfejsy: 2 x USB 2.0; 4WE / 4WY; RS 232; Ethernet 10/100Mbit