Chłodnictwo - oferowane usługi

 • Przeglądy i naprawy
  • zamrażarki niskotemperaturowe -86°C
  • liofilizatory
  • termostaty laboratoryjne
  • wirówki laboratoryjne z chłodzeniem
  • komory klimatyczne
  • inkubatory/cieplarki z chłodzeniem sprężarkowym
 • Kontrole szczelności układów chłodniczych zawierających f-gazy (m.in. R404A, R507, R134a, R508, Isceon89)
 • Instalacje zakupionego sprzętu
 • Pomoc techniczna
 • Certyfikacja zakupionej aparatury w tym IQ/OQ
 • Indywidualne konsultacje
 • Pomoc online (telefoniczna i e-mailowa)
 • Wykonywanie indywidualnych opinii technicznych w zakresie urządzeń chłodniczych

Urządzenia chłodnicze zawierające powyżej 5t równoważnika CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych (tj. R404a > 1,27kg, R507 > 1,25kg, R134a >3,5kg, R508 >0,38kg, Isceon89 >1,3kg) muszą przechodzić regularne kontrole szczelności przeprowadzane przez uprawniony personel (Rozporządzenie WE 517/2014).

Nasz serwis

Nasz serwis

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuje urządzenia chłodnicze dystrybuowane przez firmę Donserv (Esco, Christ, Huber, Buchi, Memmert) oraz pochodzące od innych producentów (GFL, Kaltis …). Serwis posiada autoryzacje i certyfikaty producentów urządzeń. Gwarantujemy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz wysokie bezpieczeństwo użytkowania zakupionego sprzętu. Inżynierowie serwisowi odbywają szkolenia u naszych dostawców (w działach serwisu i działach rozwoju aparatury). Przyrządy wzorcowe używane w naszym serwisie posiadają aktualne certyfikaty. Mamy możliwość zorganizowania transportu urządzeń. Firma Donserv posiada uprawnienia f-gazowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.