Formularz uaktualnienia zgody

Wszyscy pracownicy Donserv, nasi partnerzy biznesowi i nasi podwykonawcy oraz usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe lub mają do nich dostęp są zobowiązani do zachowania poufności tych danych. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez określony w tych przepisach okres.

Donserv utrzymuje środki bezpieczeństwa mające chronić i zabezpieczać dane osobowe, lecz kiedy Państwo udostępniają swoje dane osobowe w Internecie, zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona osoba trzecia uzyska dostęp do Państwa danych.
 

* - pola wymagane


Firma DONSERV informuje, iż zgoda pozwoli nam na pozostanie z Państwem w kontakcie. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.