Lepkościomierz kapilarny seria RHEOTEST LK

Lepkościomierz kapilarny seria RHEOTEST LK

Ten nowej generacji wiskozymetr kapilarny zwiększa sprawność i dokładność pomiarów w laboratoriach kontroli jakości, na przykład: w browarach i brzeczkowniach (kontrola lepkości piwa i brzeczki), fabrykach produkujących wyroby malarskie lub farby graficzne, przedsiębiorstwach chemicznych i metalurgicznych (do jakościowej kontroli roztworów polimerów), przedsiębiorstwach mleczarskich, przetwórstwa warzywnego i owocowego oraz przemysłu spirytusowego i olejowego.

Ten nowej generacji wiskozymetr kapilarny zwiększa sprawność i dokładność pomiarów w laboratoriach kontroli jakości, na przykład: w browarach i brzeczkowniach (kontrola lepkości piwa i brzeczki), fabrykach produkujących wyroby malarskie lub farby graficzne, przedsiębiorstwach chemicznych i metalurgicznych (do jakościowej kontroli roztworów polimerów), przedsiębiorstwach mleczarskich, przetwórstwa warzywnego i owocowego oraz przemysłu spirytusowego i olejowego.
Jeden cykl pomiarowy trwa jedynie 25 sekund. Na wyświetlaczu pokazywana jest wartość mierzonej lepkości, mierzona temperatura oraz lepkość w odniesieniu do skompensowanej temperatury.
Opcjonalnie może być dostarczony płaszcz termostatowania układu pomiarowego.
Opatentowany układ pomiarowy wykonany ze stali nierdzewnej może być szybko i skutecznie wyczyszczony i w normalnym użyciu nie ulega uszkodzeniu.
Zintegrowany program komputerowy, jedynie z czterema elementami operacyjnymi i połączenie szeregowe RS 232 C gwarantują prostą obsługę, automatyczne wykonywanie cykli pomiarowych oraz dokumentowanie mierzonych wielkości.
Stosując komputer PC, nasz specjalny program oparty na systemie WINDOWS i nasz automatyczny próbnik pozwala na szybkie zainstalowanie zautomatyzowanej stacji pomiarowej.

Lepkościomierz kapilarny LKD 1.1
Urządzenie spełnia normy: DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104, ASTM D2270-04, ASTM D445
Podstawowy aparat LKD 1.1, wersja -10oC do 105 oC (inny zakres temperaturowy możliwy) z termostatowanym systemem pomiarowym i dwoma termostatowanymi naczyniami na próbkę oraz czujnikiem temperatury Pt 100, do określania:

 • Lepkości dynamicznej
 • Gęstości
 • Lepkości kinematycznej

Łatwa obsługa i szybkość pomiaru gwarantują wysoką wydajność.
Wyniki są wyświetlane z uwzględnieniem kompensacji temperatury.

Stanowisko do automatycznego pomiaru lepkości to jest do pomiaru
zależności lepkości kinematycznej od temperatury substancji takich jak:

 • Produktów ropopochodnych
 • Olejów syntetycznych
 • Olejów przepracowanych

Wyniki pomiarów odpowiadają normom:

 • DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104
 • ASTM D2270-04, ASTM D445

Ekonomiczna alternatywa do relatywnie drogich w eksploatacji lepkościomierzy ze szklaną kapilarą.
Określenie lepkości odbywa się przy pomocy tylko jednego pomiaru, co przyczynia się do zmniejszenia nakładu pracy.

Automatyzacja pomiaru zapobiega subiektywnym błędom.

Dane techniczne:

 • Zakres pomiarowy lepkości: ok. 0,5 do 1600 mPas
 • Zakres pomiarowy gęstości: ok. 0,5 do 1,5 g/cm3
 • Automatyczne przeliczenie na lepkość kinematyczną
 • Zakres temperatury: -5oC do 105 oC
 • Zasilania: 230 V/60 Hz
 • Błąd względny pomiaru: 0,5% od górnej wartości pomiaru
 • Powtarzalność: 0,25% od górnej wartości pomiaru

Zastosowanie:
Urządzenie spełnia wymagania norm: DIN ISO 2909, DIN EN ISO 3104, ASTM D2270-04, ASTM D445

Producent:
Rheotest Niemcy

Zakres pomiarowy, (mPas)

1 ... 1 x 104

Kapilara nr 1

1 ... 20

Kapilara nr 2

5 ... 100

Kapilara nr 3

20 ... 400

Kapilara nr 4

100 ... 2000

Kapilara nr 5

500 ... 10000

Kapilara s

pecjalna nr 6

1 ... 3

Zakres temperatury, (°C)

0 ... 80