TitroLine 7750

TitroLine 7750

Nowe titratory serii TitroLine 6000,7000, 7750 jak również nowe biurety tłokowe serii TITRONIC 500 posiadają następujące, unikatowe cechy.

Nowe titratory serii TitroLine 6000,7000, 7750 jak również nowe biurety tłokowe serii TITRONIC 500 posiadają następujące, unikatowe cechy:

  • Brylantowy wyświetlacz TFT pozwalający odczytywać nawet pod kątem
  • wymienne biurety z pamięcią objętości i odczynnika miareczkującego
  • rozpoznanie podłączonej elektrody. Funkcja ta gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas pomiarów i kalibracji
  • wysoki komfort pracy, aparaty posiadają bezdotykową szklaną klawiaturę
  • komunikację z zewnętrznymi peryferiami poprzez złącza: 3 x USB, 2 x RS 323 ( np z: drukarką USB, klawiaturą zewnętrzna USB, pamięcią USB, mieszadłem, wagą, PC, i innymi aparatami SI Analytics)

Jako uniwersalny aparat do miareczkowania automatycznego i ręcznego posiada on szeroki zakres zastosowań do oznaczania wody metodą Karla Fischera, metodą volumetrycznią zarówno do próbek ciekłych, stałych jak i gazowych. Służy on również do innych rodzajów miereczkowań ( pH metrycznych, potencjometrycznych, konuktometrycznych, redox, dead stop, fotmetrycznych)

Zastosowanie: Pomiary zawartości wody według norm: ASTM D1364, ISO 3733, ASTM D1533, ASTM D3401, ISO 7201-1, ASTM E1064, ASTM D4006, ASTM D4377, DIN 51777, ASTM D4672, ASTM D4928, ASTM D6304, ASTM E203, IP74, IP356, IP358, ASTM D95, IP 386, IP 438, IEC 60814, BS 148, BS 6470, ASTM E202, BS EN 60814, ISO 3734, ISO, 10101-3, ISO 10337, ISO 12937, PN-ISO 6296

Producent:
SI Analytics (dawny SCHOTT), Niemcy

Parametr / właściwość

TitroLine 7750

Wejście pH/mV z wejściem odniesienia

tak

Rozpoznanie podłączonej elektrody

tak

Wejście Dead stop ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Wejść temperaturowe ( 2 x 4 mm gniazdo)

tak

Złącze

3USB, 2RS232

Miereczkowanie mV,pH, typu EP

2EP

Miareczkowanie liniowe i dynamiczne mV,pH typu EQ

2 EQ

Wersja zalecana dla mierczkowań niewodnych

tak

Miareczkowanie Dead stop

tak

Miareczkowanie pH stat

tak

Miareczkowanie ręczne

tak

dozowanie

tak

Sporządzenie roztworów ( ręczne i automatyczne z podłączoną wagą )

tak

Wzory dla różnych obliczeń

tak

Metody standardowe

tak

Liczba metod

50

Oznaczanie wody metodą KF

tak

Podłączenie do autosamplera

tak

Setrowanie przez TitrSoft 3.0

tak