Metoda Karl Fischer

Miareczkowanie Karla Fischera jest metodą miareczkowania w chemii analitycznej do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce. Metoda ta zaliczana jest do akwametrii. Stosuje się w niej miareczkowanie kulometryczne lub wolumetryczne. Miareczkowanie metodą Karla Fischera w celu oznaczenia zawartości wody to jedna z najczęściej używanych metod miareczkowania. Metoda opublikowana przez niemieckiego petrochemika Karla Fischera w 1935 roku zyskała duże uznanie ze względu na wielką różnorodność zastosowań i próbek. Metoda ta posiada wiele zalet, do których zaliczyć można wysoką dokładność i precyzję, selektywność w stosunku do wody oraz krótki czas trwania analizy. Jest to metoda miareczkowania w chemii analitycznej, służąca do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce.

Przedstawiamy polecane przez nas aparaty firmy SI Analytics służące do przeprowadzania oznaczeń metodą Karla Fischera. Aparaty wykorzystują miareczkowanie kulometryczne, jak również wolumetryczne. Są szybkie, łatwe w obsłudze i dokładne, dzięki czemu będą stanowić cenny element wyposażenia Państwa laboratorium.