Lab 955

Lab 955

Lab 955, konduktometr do pomiarów przewodnictwa jest doskonale dopasowanym miernikiem stacjonarnym do pomiarów w laboratoriach w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w laboratoriach medycznych.

Lab 955, konduktometr do pomiarów przewodnictwa jest doskonale dopasowanym miernikiem stacjonarnym do pomiarów w laboratoriach w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w laboratoriach medycznych.

Konduktometr Lab 955 posiada:

  • Powtarzalne wyniki pomiarów z aktywną funkcją AutoRead;
  • Prostą kalibrację z odpowiednią regulacją
  • Intuicyjną obsługę z przejrzystą klawiaturą;