Aspirator model VACUSIP

Aspirator model VACUSIP

VACUSIP jest urządzeniem do odciągania/odsysania płynów. Znajduje zastosowanie m.in. po wirowaniu, przemywaniu płytek z dołkami, odciągania płynu z preparatów mikrobiologicznych i wielu innych aplikacjach laboratoryjnych. Wszystkie odciągnięte płyny zbierają się w butelce szklanej o objętości 0,5l.

VACUSIP jest urządzeniem do odciągania/odsysania płynów. Znajduje zastosowanie m.in. po wirowaniu, przemywaniu płytek z dołkami, odciągania płynu z preparatów mikrobiologicznych i wielu innych aplikacjach laboratoryjnych. Wszystkie odciągnięte płyny zbierają się w butelce szklanej o objętości 0,5l.

VACUSIP ze względu na niewielkie rozmiary mieści się bez problemu na stole laboratoryjnym, pod wyciągiem lub w komorze laminarnej. Nie ma konieczności podłączania próżni zewnętrznej, dlatego urządzenie jest mobilne.

Ze względu na zastosowanie akumulatorów nie jest również konieczne ciągłe podłączenie urządzenia do prądu (w wersji z akumulatorem).
Urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych modułów. Wbudowana pompa pracuje cicho i zatrzymuje się automatycznie po wytworzeniu próżni.

Wymiana butli na zlewki jest prosta i szybka i polega jedynie na odkręceniu nakrętki i podstawieniu nowej butli.

Zastosowanie hydrofobowych filtrów chroni urządzenie przed uszkodzeniem i kontaminacją.

Zastosowanie:
Laboratoria mikrobiologiczne, biologiczne, biologii molekularnej, weterynaryjne

Producent:
INTEGRA Biosciences AG

Integra oferuje szereg końcówek wspomagających proces odciągania płynów. Najbardziej zaawansowana jest końcówka typu VACUBOY.

Akcesoria