Katalog produktów laboratoryjnych Donserv

 

SELECT t1.*,t2.* FROM `documents` AS t1,`text` AS t2 WHERE t1.status='1' AND `rel`='115' AND t1.id=t2.iid AND t1.id=t2.iid ORDER BY `title` ASC LIMIT 0,50
Agregaty grzewczo-chłodzące

Agregaty grzewczo-chłodzące

Ultratermostaty grzewczo-chłodzące Unistat do cyrkulacji zewnętrznej Ultratermostaty grzewczo-chłodzące Unistat do cyrkulacji zewnętrznej od -120 ºC do 400 ºC z zastosowaniem do kontroli temperatury w reaktorach chemicznych i wymiennikach ciepła

Aktywność wody

Aktywność wody

Mikroorganizmy moją rozwijać się w środowisku wodnym lub wilgotnym, w którym przynajmniej część stanowi woda niezwiązana chemicznie – woda aktywna. Aktywność wody jest istotnym parametrem dla wzrostu mikroorganizmów, a co za tym idzie wpływa ona w sposób decydujący na trwałość produktów. 

Oznaczanie aktywność wody szczególnie ważne jest dla producentów: środków spożywczych, karm dla zwierząt, leków, leków ziołowych i wszędzie tam gdzie produkt narażony jest na działanie mikroorganizmów. Badanie aktywności wody zaleca się przy produkcji w warunkach HAACP, GLP, GMP.

Aparatura szklana QVF

Aparatura szklana QVF

Aparatura szklana firmy QVF Niemiecka firma QVF należaca do grupy de Dietrich jest czołowym, światowym producentem komponentów szklanych oraz gotowych instalacji zarówno dla zastosowań laboratoryjnych jak i przemysłowych.

Aparaty firmy Coesfeld, Niemcy

Jako przedstawicielstwo niemieckiej f-my Coesfeld w Polsce poniżej przestawiamy adres strony internetowej http://www.coesfeld.com/en/

Aparaty Vicat-HDT

Aparaty Vicat-HDT

Aparty VICAT-HDT służą do badania tworzyw według metody VICAT oraz HDT

Autoklawy parowe / Sterylizatory

Autoklawy parowe / Sterylizatory

Autoklawy (sterylizatory laboratoryjne) dostępne w naszej ofercie zostały opracowane specjalnie do zastosowań w sterylizacji laboratoryjnej oraz sprawiają, że procesy są bezpieczniejsze, łatwiejsze, dokładniejsze, powtarzalne i walidowane. Autoklawy mogą być używane we wszystkich zastosowaniach laboratoryjnych, a zwłaszcza wymagających procesach sterylizacji: sterylizacji cieczy (takich jak pożywki i odczynniki), materiałów laboratoryjnych (takich jak narzędzia, pipety, szkło), odpadów (sterylizacja destrukcyjna odpadów płynnych w butelkach lub odpadów stałych w workach do niszczenia) oraz zagrożeń biologicznych w laboratoriach bezpieczeństwa.

Biurety cyfrowe

Biurety cyfrowe

Biurety cyfrowe serii Titronic służą do automatycznego, a zarazem bardzo dokładnego dozowania i miareczkowania. Produkowane są w wersji elektronicznej z elektrycznym napędem. Wyposazone są w biurety wymienne o objętościach 10 mL, 20 mL lub 50 mL. Poniżej przedstawiamy wybór biuret cyfrowych firmy Si Analytics.

Chillery laboratoryjne

Chillery laboratoryjne

Chillery firmy HUBER Chillery, aparaty do chłodzenia w układzie zamkniętym firmy HUBER. Zakres temperaturod -20 ºC do 40 ºC, również w opcji z grzaniem do 100 ºC

Chromatografia preparatywna, flash

Chromatografia preparatywna, flash

Chromatografia preparatywna jest techniką służącą do rozdzielania składników złożonych mieszanin. Jest ona stosowana w przemyśle farmaceutycznym do oczyszczania molekuł. Po oczyszczeniu, molekuły są wykorzystywane do różnych zastosowań, np. w zaopatrzeniu klinicznym w przypadku aktywnych składników farmaceutycznych (API).

Cieplarki / Inkubatory

Cieplarki / Inkubatory

Inkubatory laboratoryjne (cieplarki) firmy Memmert sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach w zakresie temperatury do +80°C – zwłaszcza znajdują zastosowanie zarówno do inkubacji kultur bakterii żyjących w temperaturze +37 °C jak i do różnego rodzaju hodowli komórkowych. Dzięki doskonale dopracowanym technologiom sterowania, w inkubatorach tych wykluczono gwałtowne wahania temperatury.

Cieplarki CO2/Inkubatory CO2

Cieplarki CO2/Inkubatory CO2

Firma Memmert jako lider w technice urządzeń do obróbki termicznej próbki oferuje swoim klientom niepowtarzalny standard inkubatorów CO2 (cieplarek CO2). We wszystkich Inkubatorach CO2 zewnętrzna powłoka wykonana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej gwarantującej wieloletnią trwałość i estetyczny wygląd. 

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną

Od ponad 50 lat BÜCHI opracowuje doskonałe rozwiązania w zakresie oznaczania azotu metodą Kjeldahla i zastosowań pokrewnych. Rozwiązania BÜCHI obejmują innowacyjne produkty dla całego procesu, indywidualne wsparcie aplikacji, zaawansowane zarządzanie danymi i profesjonalną konserwację. Tysiące zadowolonych klientów na całym świecie w laboratoriach kontroli jakości i badawczo-rozwojowych korzysta z tych rozwiązań.

Ekstrakcja

Ekstrakcja

BÜCHI oferuje dedykowane rozwiązania ekstrakcyjne do klasycznego oznaczania tłuszczu, jak również do analizy pozostałości i zanieczyszczeń w różnych próbach. Oferujemy całą gamę automatycznych metod ekstrakcji, od Soxhleta po ekstrakcję na gorąco i rozpuszczalników pod ciśnieniem. Nasze rozwiązania pozwalają na idealną integrację z przebiegiem pracy, minimalizując tym samym ilość czynności wykonywanych ręcznie.

Elektrody laboratoryjne

Elektrody laboratoryjne

Elektrody laboratoryjne firmy SI Analytics są produktami wysokiej jakości i sprawdzą się w pracy we wszystkich typach laboratoriów. Proponujemy trzy linie elektrod laboratoryjnych: BlueLine, IOLine i ScienceLine, których opisy podajemy poniżej.

Elektrody procesowe

Elektrody procesowe

Elektrody Procesowe Elektrody procesowe niemieckiej f-my SI Analytics (dawny SCHOTT), często zwane elektrodami on-line pokrywają cały zakres aplikacyjny spotykany w pomiarach elektrochemicznych cieczy. Są sensorami pH, redox - ORP, przewodności, rozpuszczonego tlenu, aktywności jonów, temperatury.

Enkapsulator modele B-390 i B-395

Enkapsulator modele B-390 i B-395

Enkapsulator modele B-390 i B-395 Enkapsulatory BÜCHI B-390 i B-395 Pro to idealne rozwiązanie dla mikrokapsulacji na „mokro” enzymów, leków, zapachów i aromatów oraz witamin, olejków, komórek lub bakterii w szerokiej gamie polimerów.

Gęstościomierze

Gęstościomierze

Gęstościomierze to urządzenia wykorzystywane w laboratoriach przemysłu chemicznego, naftowego, farmaceutycznego i spożywczego, które wymagają szybkiego i pewnego sprzętu pomiarowego do oznaczania gęstości ze stabilizacją termiczną próbki. W naszej ofercie znajdą Państwo najwyższej klasy modele automatyczne oraz manualne.

Modele oferowanych przez nas gęstościomierzy zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów, niezależnie od branży w jakiej znajdą swoje zastosowanie. Pomiar gęstości nasypowej proszków, gęstości proszków po ubiciu czy też pomiar gęstości cieczy to podstawowe funkcje gęstościomierzy, które Państwu proponujemy.

Homogenizatory

Homogenizatory

Homogenizator to urządzenie laboratoryjne lub przemysłowe służące do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów, takich jak tkanki, rośliny, żywność, gleba i wiele innych. Donserv oferuje szeroki wybór homogenizatorów przeznaczonych zarówno do laboratoriów jak i stosowanych w przemyśle.

Kolektor frakcji

Kolektor frakcji

Nasza firma oferuje klientom najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny i przemysłowy, w tym również wysokiej jakości kolektory frakcji od firmy BÜCHI. Kolektory wykorzystywane są w chromatografii preparatywnej, a także podczas oczyszczania białek – w sytuacjach, gdy kolekcjonowanie frakcji ma się odbywać automatycznie.

Kolorymetry

Kolorymetry

Kolorymetry i spektrofotometry to urządzenia do pomiaru barwy, które służą do przechwytywania, transmisji i oceny koloru. Używane są prawie we wszystkich branżach, w których kolor jest ważny, w tym w przemyśle tworzyw sztucznych, tekstyliów, farb, powłok, druku i opakowań ale także w laboratoriach molekularnych czy środowiskowych.

Komory klimatyczne, testowe, stabilności, wilgotnościowe

Komory klimatyczne, testowe, stabilności, wilgotnościowe

Firma Memmert oferuje szeroki zakres komór klimatycznych precyzyjnie kontrolujących temperaturę, wilgotność, skład atmosfery i inne istotne parametry pracy.

Komory laminarne

Komory laminarne to skuteczne rozwiązanie dla zapewnienia ochrony operatora, produktu i środowiska w laboratoriach mikrobiologicznych o różnym stopniu zagrożenia. W naszej ofercie znajdą Państwo najwyższej jakości komory II oraz III klasy z nawiewem poziomym lub pionowym oraz stanowiska pracy ze zwierzętami.

Koncentratory próżniowe

Koncentratory próżniowe

Koncentratory próżniowe zapewniają efektywne zagęszczanie, suszenie lub oczyszczanie dużej ilości badanych próbek (o objętościach od 0,2 ml do 500 ml) przez odparowywanie rozpuszczalników w temperaturze pokojowej przy obniżonym ciśnieniu. Zastosowanie koncentratorów próżniowych eliminuje nadmierny wpływ temperatury, co jest szczególnie ważne przy termicznie wrażliwych materiałach biologicznych czy farmaceutycznych. Wirowanie materiału podczas zatężania w koncentratorach próżniowych chroni produkt przed wypryskiwaniem z naczyń. Wydobywane z roztworów rozpuszczalniki mogą być wyłapywane w pułapkach lub usuwane.

Konduktometry

Konduktometry

Konduktometry, czasami nazywane miernikami przewodności elektrycznej (EC), służą do pomiaru przewodności, zasolenia, a czasami rezystywności. Stosuje się je do pomiarów przewodności wody ultra czystej, gruntowej, czystej, rzecznej, ścieków, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, podczas procesów produkcyjnych, podczas procesów galwanizacji, do pomiarów zawartości soli w glebie i w hydroponice.

Kontrolery próżni

Kontrolery próżni

I-100, I-300 i I-300 Pro są centralnymi jednostkami sterującymi dla parowników BÜCHI, pomp próżniowych i chillerów. Różne tryby pracy optymalizują wszystkie parametry procesu.

Kriostaty

Kriostaty

Kriostaty są to urządzenia do utrzymywania stałej, niskiej temperatury. Najprostszym jest naczynie Dewara napełnione substancją chłodzącą, np.: lodem, acetonem, kriohydratami, mieszaniną zestalonego ditlenku węgla z alkoholem, ciekłym azotem, toluenem, ciekłymi gazami wrzącymi pod ciśnieniem lub zestalonymi gazami. Konstrukcja kriostatu powinna zapewnić ograniczenie dopływu ciepła z zewnątrz — jako izolację od otoczenia stosuje się próżnię, w której umieszcza się do kilkudziesięciu ekranów refleksyjnych (tzw. superizolacja).

Laboratoryjne systemy próżniowe LVS WELCH - ILMVAC

Laboratoryjne systemy próżniowe LVS WELCH - ILMVAC

Laboratoryjne systemy próżniowe LVS firmy WELCH-ILMVAC W zależności od aplikacji systemy LVS firmy ILMVAC GmbH mogą być dostarczane z lub bez kontroli próżni w układzie. Trzy sposoby kontroli są dostępne. Standardowa wersja działa przy wykorzystaniu chemicznie odpornego elektrozaworu z dwu punktową kontrolą.

Lepkościomierze

Lepkościomierze

Zapraszamy Państwa do zapoznanie się naszą ofertą lepkościomierzy i reometrów. Proponujemy szeroki wachlarz urządzeń do pomiarów lepkości dynamicznej, kinematycznej, a także do wyznaczania charakterystyk płynięcia i innych właściwości reologicznych, jak granica plastyczności czy tiksotropowość.

Liczniki kolonii bakterii

Liczniki kolonii bakterii

irma Interscience dostarcza najwyższej jakości liczniki kolonii zaczynając od podstawowych urządzeń do manualnego zliczania kolonii (Scan 100) przez bardziej zaawansowane automatyczne liczniki (Scan 300 i Scan 500) po wysoko wydajne i ultra dokładne liczniki (Scan 1200 i Scan 4000)

Liczniki komórek

Liczniki komórek

Zautomatyzowany licznik komórek TC20 od BIO-RAD zlicza komórki ssaków w jednym prostym kroku, korzystając z innowacyjnej technologii auto-fokus i zaawansowanego algorytmu zliczania komórek, aby uzyskać dokładne wyniki w mniej niż 30 sekund. Po włożeniu preparatu, licznik komórek TC20 szybko podaje całkowitą liczbę komórek (z wybarwieniem błękitem trypanowym lub bez) i ocenia żywotność komórek poprzez wykluczenie błękitu trypanowego.

Liofilizatory

Liofilizatory

Liofilizacja jest najbardziej łagodnym procesem suszenia produktów. Opiera się na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą liofilizatorów firmy Christ. Liofilizatory Christ to aparatura wysokiej klasy, z szerokim wachlarzem zastosowań.

Meble laboratoryjne

Meble laboratoryjne

Wszystkie proponowane przez nas meble laboratoryjne zostały wyprodukowane przez firmę Pol-Lab.

Metoda Karl Fischer

Metoda Karl Fischer

Metoda Karla Fischera posiada wiele zalet, do których zaliczyć można wysoką dokładność i precyzję, selektywność w stosunku do wody oraz krótki czas trwania analizy. Jest to metoda miareczkowania w chemii analitycznej, służąca do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce.

Metoda Kjeldahla

Metoda Kjeldahla

Metoda Kjeldahla jest metodą oznaczania azotu amonowego i aminowego występującego w wodzie, glebie lub produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową (mineralizowany) i analizowany łącznie ze związkami amonowymi obecnymi w próbce. Suma azotu amonowego i organicznego (nieazotanowego) jest określana w hydrochemii jako azot Kjeldahla lub azot ogólny.

Mierniki grubości i gramatury/Grubościomierze

Mierniki grubości i gramatury o przeznaczeniu laboratoryjnym i przemysłowym (online) działają w sposób bezstykowy i nie mają kontaktu z badaną próbką. Do pomiaru wykorzystywane jest zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania przez badaną próbkę. Wiązka fal elektromagnetycznych po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na sygnał elektryczny. Zmiana grubości, gramatury czy struktury mierzonego materiału powoduje zmianę odczytu detektora, a sygnał wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Dostarczone informacje w czasie rzeczywistym (online) lub w aplikacjach laboratoryjnych wpływają na wzrost wydajności i oszczędność użytych surowców. Mierniki, zwłaszcza w wykonaniu online, pozwalają sterować zdalnie procesem produkcyjnym, często w warunkach ekstremalnych, np. w wysokiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności lub w dużym zapyleniu. Oferujemy szereg urządzeń dostarczanych przez Polskiego producenta POLON-IZOT.

Mierniki poziomu

Mierniki poziomu

Mierniki i sygnalizatory poziomu są wykorzystywane do bezstykowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, kruszyw, proszków i ciał stałych. Wiązka promieniowania, po przejściu przez badaną próbkę, pada na detektor obliczający zmiany promieniowania. Program przelicza różnicę tych zmian na wielkość poziomu. Cyfrowoanalogowe dane z urządzenia mogą być wykorzystane do sterownia pompami, zaworami lub innymi elementami wykonawczymi regulującymi mierzony poziom.

Mieszadła magnetyczne

Mieszadła magnetyczne

Mieszadło magnetyczne to urządzenie laboratoryjne, które wykorzystuje wirujące pole magnetyczne do spowodowania bardzo szybkiego obracania się zanurzonego w cieczy mieszadełka, a tym samym do jej mieszania. Pole wirujące może być wytwarzane albo przez wirujący magnes albo też przez zestaw elektromagnesów stacjonarnych, umieszczonych pod zbiornikiem z cieczą.

Młoty udarnościowe

Młoty Charpy i Izod służą do określania jakości produkcji, kontroli wstępnej i końcowej materiałów oraz produktów w laboratoriach. Pozwalają określić wartość wykonanej pracy będącej miarą odporności na uderzenia zgodnie z takimi normami jak EN, DIN, ASTM oraz ISO. Czynniki takie jak struktura materiału, temperatura, deformacja, charakter naprężeń, koncentracja decydują o wielkości pracy uderzeniowej i są określone normami PN-EN ISO 148-1 i ASTM E23. Do takich prób udarnościowych wykorzystuje się młoty Charpy’ego oraz Izod’a.

Myjnie - dezynfektory laboratoryjne

Myjnie - dezynfektory laboratoryjne

Getinge zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie przygotowania szkła laboratoryjnego do celów analitycznych. Myjnie laboratoryjne Getinge Lancer Ultima gwarantują uzyskanie powtarzalnych i rzetelnych wyników nawet w bardzo zaawansowanych aplikacjach. Zmywarki laboratoryjne pozwalają nie tylko zaoszczędzić wodę i czas ale także chronią personel przed potencjalnymi zagrożeniami powodowanymi przez niebezpieczne odczynniki podczas mycia szkła laboratoryjnego. Również odłamki szkła przy czyszczeniu ręcznym mogą doprowadzić do zranień.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy. Proponujemy szeroki zakres sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów badawczych, laboratoriów kontroli jakości, laboratoriów przyprodukcyjnych. Nasza aparatura znajduje zastosowanie również w przemyśle i produkcji.

DONSERV | ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie | serwis@donserv.pl | 22 863-19-30 | Copyrights © Donserv.pl 2014