Destylarka z parą wodną Donserv KEJ-TECH D30A

Destylarka z parą wodną Donserv KEJ-TECH D30A

Destylarka Donserv KEJ-TECH 30A urządzeniem, które jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom laboratoryjnym. Prosty w obsłudze, podstawowy aparat destylacyjny do analizy azotu – amoniakalnego (metoda Kjeldahla), TKN, białkowego i Devarda w różnych gałęziach przemysłu.

Ponadto KEJ-TECH 30A doskonale nadaje się do dodatkowych zastosowań, które wymagają regulacji pary i/lub dodania kwasów np. SO2, fenol, formaldehyd i alkohol. Urządzenie posiada możliwość podłączenia do systemu zewnętrznego automatycznego titratora.

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany
z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).

 

Aparaty tej serii posiadają menu dostępne dla wielu użytkowników, wszystkie najpotrzebniejsze funkcje oraz ustawienia pracy urządzenia, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby zbędnych i rzadko używanych funkcji. Aparaty Donserv KEJ-TECH podczas analizy metodą Kjeldahla automatycznie dozują wstępnie ustawione objętości odczynników niezbędnych w procesie destylacji. Destylacja może zostać automatycznie zatrzymana po upływie ustawionego czasu. W urządzeniach serii Donserv KEJ-TECH można wstępnie skonfigurować wiele różnych programów, np. dla różnych produktów zgodnie
z określonymi standardami. Menu zawiera tabelę referencyjną zawierającą współczynnik przeliczeniowy dla białka dla różnych grup produktów. Programowanie aparatów Donserv KEJ-TECH jest bardzo proste i nie wymaga specjalnych umiejętności, odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Programowanie zajmuje tylko około dwóch minut.

Cechy i zalety:

 • Do dozowania odczynników zastosowana została wysokiej jakości, odporna chemicznie pompa wyprodukowana w Niemczech.
 • Kolba Kjeldahla wykonana jest z najwyższej klasy chemoodpornego i żaroodpornego szkła borokrzemowego.
 • Prosty w obsłudze system sterowania o wysokiej odporności na uszkodzenia wykonany jest z komponentów firmy Siemens.

Systemy bezpieczeństwa:

 • system ochrony przed wyciekiem zapewnia bezpieczeństwo osobiste dla operatorów.
 • ochrona w przypadku braku probówki lub kolby Kjeldahla — system nie włączy się.
 • czujnik domknięcia drzwi zapewnia bezpieczeństwo operatora podczas destylacji.
 • ochrona przed nadciśnieniem w układzie parowym — aby uniknąć niebezpieczeństwa zbyt wysokiego ciśnienia w układzie parowym.
 • zabezpieczenie przed brakiem wody w układzie destylacyjnym — system przestanie działać, jeśli poziom wody w destylatorze jest zbyt niski lub brak jest wody w układzie.
 • tryb wstępnego rozcieńczania — najpierw dodaje się pewną ilość wody (wstępnie zaprogramowaną zgodnie ze stosowaną metodą) w celu rozcieńczenia stężonego kwasu siarkowego w probówce przed dodaniem zasady, dzięki czemu reakcja kwasu i zasady zachodzi mniej intensywnie (bez rozpryskiwania i tworzenia piany).
 • stopniowa alkalizacja — proces dodawania alkaliów nie jest jednoczesny i nie jest natychmiastowy, ale zachodzi w odstępach czasu.

Układ sterowania:

 • Wygodny i łatwy w użyciu interfejs.
 • Przyjazne dla użytkownika menu na dużym, dotykowym wyświetlaczu.
 • Obecność interfejsu dla wielu użytkowników z indywidualnym kontem umożliwia kilku operatorom korzystanie z aparatu bez ingerencji w konto kolejnego operatora.
 • Dostarczona ilość odczynnika i tryb wskazań wyświetlają się w ml. Wartość wprowadzana na klawiaturze jest rzeczywistą objętością odczynnika dodawaną przez aparat, ponieważ pompy analizatora mają funkcję kalibracji. Dokładny, niezawodny i wygodny.

Poza klasycznymi aplikacjami destylarki KEJ-TECH D30A można użyć do rozszerzonego zakresu oficjalnych metod destylacji z parą wodną, włączając metody wymagające różnych ilości wytwarzanej pary wodnej lub dozowania silnych kwasów dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji pompy, odpornej na działanie kwasów. Przykładem takich dodatkowych możliwości aplikacyjnych destylarki D30A jest destylacja alkoholi, fenoli, oznaczanie dwutlenku siarki (np. w winach), lotnej kwasowości, formaldehydu czy też TVBN.

Aparat KEJ-TECH D30A Kjeldahla oprócz podstawowych funkcji dostępnych w KEJ-TECH D30 posiada dodatkowe funkcje:

 • Automatyczne odprowadzanie cieczy z kolby Kjeldahla po zakończeniu destylacji.
 • Funkcja płukania węży doprowadzających odczynniki do systemu.
 • Ochrona przed zbyt wysoką prężnością par w układzie. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie się wyłączy i zaalarmuje o usterce.
 • System kontroli temperatury destylacji. Aby uniknąć błędów w odbieranych danych z powodu niewystarczającego chłodzenia lub zbyt wysokiej temperatury, system wyłącza urządzenie i powiadamia o awarii.
 • System kontroli pary przez operatora.
 • Automatyczne podłączenie titratora z czujnikiem kolorymetrycznym.

Zastosowanie:
Oznaczanie różnych form azotu w produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych, napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.

 Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

 • Wyświetlacz 7 cali LCD
 • Limit oznaczalności: ≥ 0,1 mg azotu.
 • Odtwarzalność (RSD): ≤ 0,5 % (30mgN,0.1mol/L H+)
 • Odzysk ≥ 99,5%
 • Ilość próby:6g(próbka stała);16 ml (próbka ciekła).
 • CE
 • Zakres pomiarowy: 0-240 mg N.
 • Szybkość destylacji: ≈15-20 ml/min; ≤3-8 min dla każdej próbki.
 • Czas destylacji: ustawiany w zakresie 0-999 s.
 • Zużycie wody chłodzącej: 1,2-3 L/min.
 • Dodawanie automatyczne wody, zasady lub kwasu: 0-200 ml.
 • Tryby pracy: destylacja ręczna / destylacja dwutrybowa automatyczna.
 • Automatyczna destylacja w dwóch trybach: łatwy zestaw programów do destylacji.
 • Kolba Kjeldahla wykonana ze szkła borokrzemowego.
 • Napięcie znamionowe: 220 V / 50 Hz.
 • Moc znamionowa: 2000 W.
 • Wymiary gabarytowe: 500x460x410 mm.
 • Wymiary gabarytowe opakowania: 630x540x810 mm.
 • Waga netto:28 kg