Termostaty laboratoryjne

Termostaty grzewcze, chłodzące lub grzewczo - chłodzące to jedne z częściej stosowanych urządzeń we współczesnych laboratoriach. Niemiecka firma HUBER oferuje termostaty laboratoryjne i przemysłowe pokrywające pełny zakres wymagań użytkowników. Są to:

Chillery: aparaty o dużym zakresie wydajności chłodniczych do chłodzenia obiektów zewnętrznych, w układzie zamkniętym. Pracują w zakresie temperatur od -20°C do +40°C - opcjonalnie do +100°C, w wersji chłodzonej powietrzem lub wodą.

Termostaty laboratoryjne grzewcze i grzewczo-chłodzące (kriostaty): umożliwiają precyzyjne termostatowanie produktów w łaźniach lub obiektów zewnętrznych w zakresie od -90°C do +200°C. Nowoczesne rozwiązania techniczne oraz systemy sterowania gwarantują najwyższą sprawność i niezawodność tych urządzeń.

Ultratermostaty grzewczo-chłodzące (Unistat): stosowane np. do reaktorów zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury, mocy grzania, wydajności pompy obiegowej, oraz realizację zadanych charakterystyk grzania i chłodzenia. Są to układy ze szczelnym hydraulicznym uszczelnieniem, gdzie medium grzewczo- chłodzące nie ma kontaktu z atmosferą, a tym samym nie ulega utlenianiu się. Obsługiwany jest zakres temperatur od - 120°C do + 400 °C. Dostępne są też wersje w wykonaniu przeciwwybuchowym.