Metoda Kjeldahla

Metoda Kjeldahla jest metodą oznaczania azotu amonowego i aminowego występującego w wodzie, glebie lub produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową (mineralizowany) i analizowany łącznie ze związkami amonowymi obecnymi w próbce. Suma azotu amonowego i organicznego (nieazotanowego) jest określana w hydrochemii jako azot Kjeldahla lub azot ogólny.

Proces prowadzi się w 3 etapach:

  1. Mineralizacja.
  2. Alkalizacja i destylacja.
  3. Wiązanie amoniaku i oznaczanie ilości azotu.

Wszechstronne rozwiązania w ofercie Donserv w zakresie fermentacji i destylacji z parą wodną obejmują szeroki zakres zastosowań. Maksymalizacja wydajności ma zatem zasadnicze znaczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne oznaczanie białka według Kjeldahla, fermentację refluksową z użyciem wody królewskiej, czy też o bezpośrednią destylację parą wodną związków lotnych.

Od ponad 30 lat Donserv oferuje doskonałe rozwiązania w zakresie oznaczania azotu metodą Kjeldahla i zastosowań pokrewnych. Rozwiązania Donserv obejmują innowacyjne produkty dla całego procesu, indywidualne wsparcie aplikacji, zaawansowane zarządzanie danymi i profesjonalną konserwację. Tysiące zadowolonych klientów na całym świecie w laboratoriach kontroli jakości i badawczo-rozwojowych korzysta z tych rozwiązań.