Maszyny wytrzymałościowe / Zrywarki

Elektroniczne uniwersalne maszyny wytrzymałościowa są przeznaczone do badań metali i niemetali (w tym materiałów kompozytowych) w warunkach normalnej, wysokiej i niskiej temperatury rozciągania, ściskania, zginania, ścinania, paskowania, rozrywania, obciążenia, rozluźniania, wytłaczania i innych statycznych badań właściwości mechanicznych oraz badań analitycznych, które umożliwiają automatyczne obliczenie parametrów próby, takich jak ReH, ReL, Rp0.2, Fm, Rt0.5, Rt0,6, Rt0.65, Rt0.7, Rm, E i inne. Można również wykonać próbę oraz dostarczyć dane zgodnie z normami GB, ISO, DIN, ASTM, JIS i innymi normami międzynarodowymi.

Maszyny wytrzymałościowe charakteryzują się dobrą stabilną konstrukcją, wysoką sztywnością, wysoką precyzją sterowania, wysoką wydajnością pracy, niskim poziomem hałasu i oszczędnością energii. Stanowią doskonałe narzędzie do małych obciążeń biomateriałów niemetalicznych oraz do dużych obciążeń, na testy na metalowe, materiałów budowlanych o wysokiej wytrzymałości. Można przeprowadzać wielokrotne testy o wysokiej precyzji, szczególnie w przypadku kontroli przy niskich prędkościach oraz wysokich prędkościach powrotnych.