Komory laminarne

Komory laminarne to skuteczne rozwiązanie dla zapewnienia ochrony operatora, produktu i środowiska w laboratoriach mikrobiologicznych do pracy z czynnikami o różnym stopniu zagrożenia. W naszej ofercie znajdą Państwo najwyższej jakości komory II oraz III klasy bezpieczeństwa, a także zapewniające jedynie ochronę próbki z nawiewem poziomym lub pionowym oraz stanowiska pracy ze zwierzętami.

Komory laminarne klasy II są przeznaczone do pracy z materiałami o poziomie bezpieczeństwa biologicznego (BSL) 1, 2 i 3, a także zapewniają aseptyczne środowisko niezbędne do eksperymentów z hodowlą komórek. Komora II klasy bezpieczeństwa biologicznego powinna być używana do pracy z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami (np. kultury pochodzące od ssaków naczelnych, kultury zakażone wirusem, odczynniki rakotwórcze).

Komory III klasy biobezpieczeństwa są gazoszczelne i zapewniają najwyższy osiągalny poziom ochrony personelu i środowiska. Komora klasy III bezpieczeństwa biologicznego jest wymagana przy pracach z udziałem znanych czynników chorobotwórczych dla ludzi i innych materiałów bezpieczeństwa biologicznego (BSL) 4. Komory chronią środowisko pracy przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu, utrzymując stały, jednokierunkowy przepływ powietrza filtrowanego przez filtry HEPA nad obszarem pracy.

W gamie naszych produktów znajdują się również funkcjonalne modele komór /loży laminarnych/ zapewniające za rozsądną cenę, kompleksową ochronę produktu i procesu. Dzięki możliwości wyboru różnorodnych opcji wyposażenia mają Państwo gwarancję pełnego dostosowania sprzętu laboratoryjnego do swoich indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie urządzeń laboratoryjnych

Do czego służy komora laminarna? Ten typ sprzętu jest wykorzystywany w laboratoriach do pracy w warunkach sterylnych. Wyjałowienie przestrzeni roboczej odbywa się za sprawą filtrów HEPA/ULPA, które oczyszczają przepływające do środka powietrze. Wnętrze poddawane jest jałowieniu również za pomocą lampy ultrafioletowej, włączanej przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Zadaniem urządzeń o różnych klasach bezpieczeństwa jest zapobiegnięcie zanieczyszczeniom w przestrzeni roboczej komory, ale i ochrona operatora oraz pomieszczenia laboratoryjnego przed potencjalnym skażeniem.

Różne typy komór laminarnych do laboratoriów

Klasy bezpieczeństwa komór laminarnych determinują wybór wariantu odpowiedniego do procesów, w których ma być on wykorzystywany. Dobiera się je więc w zależności od poziomu ochrony personelu i środowiska, na jaki jest zapotrzebowanie. Parametrem, który może mieć wpływ na wybór typu urządzenia, jest także sposób przepływu powietrza przez przestrzeń roboczą: pionowy albo poziomy. Osobne modele przeznaczone są do pracy w zwierzętarni, a jeszcze inne służą wyłącznie przechowywaniu próbek.

Wybrane typy komór laminarnych mogą być wyposażone w funkcje rozszerzające zakres ich zastosowania. W oferowanych tu urządzeniach zastosowano na przykład silnik pracujący przy zmniejszonym poziomie hałasu, a w modelach przeznaczonych do zwierzętarni znajduje się kurtyna powietrzna, oddzielająca obszar czysty od „brudnego”. Wybrane typy sprzętu zaprojektowano tak, aby umożliwić jednoczesną pracę dwóch operatorów.