Napięcie powierzchniowe

Dzięki napięciu powierzchniowemu powierzchnia cieczy przyjmuje właściwości sprężystej błony Z napięciem powierzchniowym mamy do czynienia na styku powierzchni cieczy z cieczą, ciałem stałym lub gazem. Dlatego napięcie powierzchniowe to istotny parametr warunkujący jakość produktów w wielu gałęziach przemysłu.

Oferowane przez nas aparaty do badań napięcia powierzchniowego wykorzystują dwie główne metody:

  • Metodę pierścieniową.
  • Metodę płytkową.

Cechy wyróżniające nasze tensjometry:

  • Bardzo wysoka rozdzielczość pomiaru napięcia (± 0,001 mN/m) i stabilność pomiaru.
  • Automatyczne wykrywanie maksimum.
  • Tabelaryczne przedstawienie poszczególnych pomiarów.
  • Statystyczne sprawdzanie stabilności pomiaru.
  • Obliczanie parametrów takich jak geometria, odchylenie standardowe, czas pomiaru, prędkość podnoszenia.
  • Przechowywanie bardzo dużej ilości wyników pomiarów z parametrami.
  • Numeryczne, zdefiniowane przez użytkownika próbki.
  • Bezpośredni transfer danych do komputera.

Metoda pomiaru napięcia powierzchniowego i międzyfazowego cieczy na pierścieniu lub płytce jest metodą o dużym potencjale: rosnące zapotrzebowanie na dodatki powierzchniowo czynne wymaga w pełni zautomatyzowanego i przyjaznego dla użytkownika sprzętu.

Zapraszamy do zapoznania się w ofertą aparatów do pomiaru napięcia powierzchniowego