Termocyklery

Termocyklery są integralną częścią badań z zakresu nauk przyrodniczych. W biologii molekularnej są one wykorzystywane do sekwencjonowania DNA, klonowania, generowania sond, kwantyfikacji DNA i RNA, badania wzorów ekspresji genów, wykrywania miejsc oznaczonych sekwencjami i wielu innych technik.