Przemysłowy spektrometr fluorescencyjny z sondą przepływową do pomiaru Online