Destylarka z parą wodną model K-355

Destylarka z parą wodną model K-355

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).
Destylarka wyposażona jest w klawiaturę z paroma przyciskami funkcyjnymi i dwa wyświetlacze LCD.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na:

 • automatyczne dozowanie NaOH (lub wody) do kolby z próbką,
 • regulację wydajności generatora pary,
 • zaprogramowanie czasu destylacji,
 • wprowadzenie do pamięci urządzenia 9 metod z zapamiętaniem: czasu destylacji, wydajności generatora pary i objętości dozowanego reagenta,
 • dozowanie kwasów dzięki zastosowaniu pompy kwasoodpornej.

Poza klasycznymi aplikacjami destylarki K -355 można użyć do rozszerzonego zakresu oficjalnych metod destylacji z parą wodną, włączając metody wymagające różnych ilości wytwarzanej pary wodnej lub dozowania silnych kwasów przez specjalnej konstrukcji pompy, odporne na działanie kwasów.

Przykładem takich dodatkowych możliwości aplikacyjnych destylarki K-355 jest destylacja alkoholi, fenoli, oznaczanie dwutlenku siarki (np. w winach) , lotnej kwasowości, formaldehydu czy też TVBN.
Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą parametrów pracy urządzenia. Producent w modelu K-355 zastosował aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby destylacyjnej z próbką, czujnik przepływu wody chłodzącej.

System oszczędnego zużycia wody chłodzącej pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-355 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl, Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).

Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Producent: Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria

 • Dwa cyfrowe wyświetlacze LCD parametrów pracy urządzenia
 • Limit detekcji : ≥ 0,1 mg azotu.
 • Odtwarzalność (RSD): ≤ ± 1 %.
 • Odzysk ≥ 99,5%.
 • Automatyczne dozowanie NaOH lub wody do kolby destylacyjnej
 • Regulowana wydajność generatora pary (30 – 100%)
 • Destylacja w kolbach 300ml lub 500ml
 • Zapamiętanie 9 metod (czasu destylacji , wydajności generatora pary i objętości dozowanego reagenta)
 • Czujniki zamknięcia ekranu ochronnego i drzwiczek serwisowych, obecności kolby w destylarce
 • Timer
 • Sterowanie przepływem wody chłodzącej
 • Zasilanie 220-230V / 50-60Hz.
 • Moc grzewcza generatora pary: 2200 W.
 • Masa: 17 kg
 • Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.