Destylarka z parą wodną model K-360

Destylarka z parą wodną model K-360

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).

Destylarka KjelFlex K-360 to kompaktowa, kompletna, gotowa do pracy destylarka pracująca w układzie automatycznym, z generatorem pary zasilanym wodą destylowaną.
Aparat posiada: wyjście do podłączenia automatycznego aparatu do miareczkowania (titratora), drukarki, zewnętrznej klawiatury dla wygodniejszego programowania parametrów destylacji, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, regulację wydajności generatora pary oraz wbudowany, elektroniczny programator i sterownik automatycznego dozowania do układu:

  • wody w celu rozcieńczenia próbki przed destylacją,
  • wodorotlenku (np. NaOH) potrzebnego do alkalizowania próbki,
  • kwasu borowego (H3BO3) dozowanego do odbieralnika destylatu,

oraz zadawania:

  • czasu opóźnienia destylacji po dodaniu wody i ługu sodowego do kolby,
  • czasu trwania destylacji i jego auto kontroli.

Po zakończeniu destylacji próbka poddawana jest tradycyjnemu miareczkowaniu zewnętrzną biuretą lub (opcjonalnie) miareczkowaniu automatycznemu podłączonym urządzeniem do miareczkowania (jako titrator proponujemy model TitroLine EASY produkcji firmy SI ANALYTICS (d. Schott Instruments), Mettler, Metrom, Radiometer). W wersji z titratorem informacja o ilości zużytego titranta jest automatycznie przekazywana do destylarki i wartość ta znajduje swoje odzwierciedlenie w drukowanym raporcie. Na życzenie operatora, po zmiareczkowaniu destylatu jednostka K-360 może automatycznie wypompować pozostałości z kolby po przeprowadzonej destylacji oraz z odbieralnika.

Poza klasycznymi aplikacjami destylarki KjelFlex K -360 można użyć do rozszerzonego zakresu oficjalnych metod destylacji z parą wodną, włączając metody wymagające różnych ilości wytwarzanej pary wodnej lub dozowania silnych kwasów przez specjalnej konstrukcji pompy, odporne na działanie kwasów (opcjonalnie).

Przykładem takich dodatkowych możliwości aplikacyjnych destylarki K-360 jest destylacja alkoholi, fenoli, oznaczanie dwutlenku siarki (np. w winach) , lotnej kwasowości, formaldehydu czy też TVBN.
Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą parametrów pracy urządzenia. Producent w modelu K-360 zastosował aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby destylacyjnej z próbką, czujnik przepływu wody chłodzącej.
System oszczędnego zużycia wody chłodzącej pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-360 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl,
Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).

Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Producent: Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria.

Stopień odzysku

99.5%

Odtwarzalność (RSD)

< ±1%

Limit detekcji

≥ 0.1 mg azotu

Pompy standardowe

Kwas borowy, wodorotlenek sodu, woda destylowana,
(opcjonalnie: pompa odporna na kwasy do oznaczania. np. lotnych fenoli i formaldehydu)

Regulacja wydajności generatora pary

30 % – 100 %

Monitorowanie ciśnie-
nia w układzie gen. pary

Tak

Automatyczne lub
ręczne dozowanie

Kwas borowy, NaOH, woda

Automatyczne opróżnianie (z możliwoś-
cią wyłączenia funkcji)

Kolby i odbieralnika

Pojemność pamięci

50 metod i 500 wyników, rejestracja zużycia roztworu miareczkującego

Zabezpieczenie danych

Password – zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Sygnalizacja błędów

Wizualna na wyświetlaczu i akustyczna

Czujniki bezpieczeństwa

obecności kolby, ekranu ochronnego komory z kolbą, przepływu wody chłodzącej, drzwiczek serwisowych, czujniki wypełnienia zbiorników reagentami (opcjonalnie)

Wyjście drukarki
Wyjścia na czujniki
zewn. w kanistrach

USB 2.0, PCL6
Poziomu H2O, H3BO3, NaOH, pozostałości po destylacji (ścieki)

Aparaty do miareczkowania

Przetestowano następujące aparaty :

 

- Mettler: DL 15, DL 22, T50

 

- Metrohm: Food Titrino

 

- SI Analytics: TitroLine Easy, Titratora TL 5000

 

- Radiometer: TitraLab 840

Oprogramowanie
- wersja językowa

polska, angielska, niemiecka , francuska, hiszpańska

Certyfikat

CE

Instrukcja obsługi

w języku angielskim i polskim

Zasilanie

230 V/50-60 Hz, 9.5A,

Pobór mocy

2200 W

masa

22.0 kg

Wymiary

400 x 660 x 360 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.