Destylarka z parą wodną model KjelMaster K-375

Destylarka z parą wodną model KjelMaster K-375

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).

Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).

Destylarka KjelMaster K-375 to nowoczesny, w pełni automatyczny aparat do oznaczania azotu i białka metodą potencjometryczną bądź kolorymetryczną, zgodnie z oficjalnie zatwierdzonymi metodami AOAC, DIN/ISO i EPA.
Łatwe przejście z jednej techniki do drugiejdzięki rozwiązaniu plug-and-measure,bez konieczności dokonania dodatkowych modyfikacjiw przyrządzie czy zintegrowanym z destylarką titratorze.

KjelMaster K-375 jest łatwy w obsłudze ze względu na zastosowany duży (8.4”), kolorowy ekran dotykowy i intuicyjne oprogramowanie. Nie wymaga podłączenia zewnętrznego komputera, jest w pełni kontrolowany przez wewnętrzny firmware. Wyniki są automatycznie gromadzone i zapisywane w bardzo obszernej bazie danych. Archiwizacja danych pomiarowych w nowoczesnych systemach informatycznych (LIMS) jest prosta i spełnia wszelkie wymagania.
Dla rutynowych pomiarów firma Buchi oferuje pakiet oprogramowania (na zewnętrzny komputer) KjelLink, służący do wymiany danych po sieci Ethernet pomiędzy jednostką destylacyjną a zewnę-trznym komputerem jak również LIMS. Program prosty i przyjazny dla użytkownika.

Poza klasycznymi aplikacjami destylarki KjelMaster K -375 można użyć do rozszerzonego zakresu oficjalnych metod destylacji z parą wodną, włączając metody wymagające różnych ilości wytwarzanej pary wodnej lub dozowania silnych kwasów przez specjalnej konstrukcji pompy, odporne na działanie kwasów (opcjonalnie).

Przykładem takich dodatkowych możliwości aplikacyjnych destylarki K-375 jest destylacja alkoholi, fenoli, oznaczanie dwutlenku siarki (np. w winach) , lotnej kwasowości, formaldehydu czy też TVBN.

Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia.

W standardzie jest całkowicie automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy, dodawanie ługu NaOH oraz roztworu odbierającego do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3).

Producent w modelu K-375 zastosował aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby destylacyjnej z próbką, czujnik przepływu wody chłodzącej, system oszczędzania energii i wody przez przechodzenie destylarki w „stan uśpienia” , w przypadku dłuższych przerw w pracy pozwala w wymierny sposób zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-375 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl, Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).

Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Producent: Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria.

Stopień odzysku

99.5%

Odtwarzalność (RSD)

< ±1%

Limit detekcji

≥ 0.1 mg azotu

Pompy standardowe

Kwas borowy, wodorotlenek sodu, woda destylowana,
(opcjonalnie: pompa odporna na kwasy do oznaczania. np. lotnych fenoli i formaldehydu)

 

 

Monitorowanie ciśnie-
nia w układzie gen. pary

Tak

Automatyczne lub
ręczne dozowanie

Kwas borowy, NaOH, woda

Automatyczne opróżnianie (z możliwoś-
cią wyłączenia funkcji)

Kolby i odbieralnika

Pojemność pamięci

do 100 000 wyników, rejestracja zużycia roztworu miareczkującego,
historii kalibracji elektrody pH

Zabezpieczenie danych

Password – zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Sygnalizacja błędów

Wizualna na wyświetlaczu i akustyczna

Czujniki bezpieczeństwa

obecności kolby, ekranu ochronnego komory z kolbą, przepływu wody chłodzącej, drzwiczek serwisowych, ultradźwiękowe czujniki wypełnienia zbiorników reagentami (w standardzie)

Porty komunikacyjne

2x RS-232, 3x USB, Ethernet. Możliwość podłączenia i współpracy
z zewnętrzną drukarką, czytnikiem kodów kreskowych, pamięcią Flash/Pendrive , komputerem klasy PC, automatycznymi podajnikami próbek K-376 lub K-377

Wyjścia na czujniki
zewn. w kanistrach

Poziomu H2O, H3BO3, NaOH, pozostałości po destylacji (ścieki)

 

 

Pojemność stosowa-
nych kolb destylacyjnych

100ml, 300ml, 500ml

Wydruk raportu

zgodny z wymaganiami GLP

Wyswietlacz

Duży cyfrowy (8.4’), kolorowy, graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD parametrów pracy urządzenia.

Oprogramowanie
- wersja językowa

angielska, niemiecka , francuska, hiszpańska, włoska, chińska, japońska

Certyfikat

CE

Instrukcja obsługi

w języku angielskim i polskim

Zasilanie

230 V/50-60 Hz

Pobór mocy

2200 W

masa

32.0 kg

Wymiary

460 x 430 x 670 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.