Aparat do zatężania i odparowywania próbek Syncore® Analyst R-12 Buchi

Aparat do zatężania i odparowywania próbek Syncore® Analyst R-12 Buchi

Aparat do równoległego zatężania Syncore ® Analyst R-12 firmy BÜCHI pozwala na szybkie i łagodne zatężenie 12 próbek jednocześnie i zredukowanie ilość rozpuszczalnika analitu do ściśle określonej objętości.

Aparat do równoległego zatężania Syncore ® Analyst R-12 firmy BÜCHI pozwala na szybkie i łagodne zatężenie 12 próbek jednocześnie i zredukowanie ilość rozpuszczalnika analitu do ściśle określonej objętości. Unikalna konstrukcja aparatu i probówek ze specjalnymi (ochładzanymi) wypustami daje możliwość zmierzenia objętości analitu do 3ml, 1ml lub 0,3ml. Wszystko to umożliwia zaoszczędzenie czasu i zwiększenie wydajność pracy w laboratorium.

Elastyczność systemu gwarantuje szerokie spektrum stosowanych temperatur grzania i kołowej prędkości wytrząsania, a także wartość stosowanego podciśnienia (próżni). W systemie do równoległego zatężania Syncore® Analyst nie jest wymagane stosowanie gazu obojętnego, co dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów analiz.

Wszystko to sprawia, że aparat sprawdza się w trudnych aplikacjach jak odparowanie wysokowrzących rozpuszczalników. Każda z próbek jest ogrzewana indywidualnie w aluminiowym bloku grzewczym, a jednoczenie specjalne wypusty probówek są ochładzane we wbudowanej strefie chłodzenia, która gwarantuje właściwą objętość zatężanego analitu. Opary wrzących rozpuszczalników transportowane są odseparowanymi kanałami próżniowymi gwarantując bezpieczeństwo w zakresie kontaminacji krzyżowej (wzajemnego zanieczyszczania próbek). Dodatkowo, stosowane wytrząsanie kołowe gwarantuje równomierne ogrzewanie próbek i zapobiega opóźnieniom we wrzeniu rozpuszczalnika.

Wysokowydajna chłodnica zwrotna, bardzo szczelny układ dociskowy, a także układ próżniowy niewymagający stosowania gazów obojętnych gwarantuje niemal 100% odzysk rozpuszczalnika.

Aparat Syncore® Analyst do równoległego odparowania pozwala również na liniową współpracę z systemami chromatografii preparatywnej SEPACORE firmy BÜCHI.

Zastosowanie:

  • Przemysł spożywczy i paszowy – w kontroli jakości i w działach rozwojowych do szybkiego odparowania i zatężania próbek ciekłych jak soki i napoje oraz rozpuszczalników w analizie zawartości tłuszczu.
  • Przemysł farmaceutyczny – suszenie i zatężanie wielu prób jednocześnie w kontroli jakości i w działach rozwojowych.
  • Instytuty ochrony środowiska – odparowanie i zatężanie wielu prób jednocześnie w monitoringu zanieczyszczeń środowiska.
  • Przemysł chemiczny – suszenie i zatężanie wielu prób jednocześnie w kontroli jakości i w działach rozwojowych.

Producent: BÜCHI Labortechnik AG

Parametry techniczne:

Ilość stanowisk pracy (probówek)

12

Standardowe objętości probówek

120 mL

Objętości wypustek probówek (objętość zatężonego analitu)

0,3 mL

1,0 ml

3,0 ml

Maksymalna temperatura grzania probówek

+150 °C

Minimalna temperatura chłodzenia wypustów probówek

-20 °C

Rodzaj wytrząsania

kołowy

Zakres obrotów wytrząsarki

0 - 600 rpm

Maksymalny pobór mocy

1500 W

Wymiary urządzenia

480 x 354 x 487 mm

Waga urządzenia

30 kg

Zasilanie

220÷240 V ±10%

Częstotliwość

50/60 Hz

Zakres temperatury oparów (dla pokrywy próżniowej)

od temp. pokojowej do +70 °C

Programy temperaturowe

9 kroków, do 9 godzin 59 minut każdy