Elektrody laboratoryjne

Większość pH-metrów to w istocie mierniki potencjału, w których odczyn pH ustala się na podstawie pomiaru siły elektromotorycznej (SEM). Podczas pomiaru należy zanurzyć elektrodę w roztworze wzorcowym (o znanym pH) i skalibrować ją. Następnie elektrodę należy włożyć do roztworu badanego co pozwoli na porównanie wartości SEM i przeliczenie jej na skalę pH. Oferujemy również bardziej złożone elektrody i pH-metry dodatkowo zaopatrzone w termometry, ponieważ temperatura ma wpływ na pomiar pH.

Aby wykonać optymalne pomiary pH, należy wybrać najpierw właściwą elektrodę.

SI Analytics jest działającym na całym świecie producentem wysokiej klasy mierników i czujników do pomiaru pH/ORP, ISE, tlenu rozpuszczonego (D.O.) i przewodności. Do codziennej pracy, w laboratorium lub w zastosowaniach mobilnych dostępne są precyzyjne mierniki stołowe lub przenośne. Różnorodne elektrody zapewniają niezawodne i bezpieczne wyniki w różnych aplikacjach.

Oferujemy szereg elektrod do różnych zastosowań:

  • Elektroda do pomiaru pH (BlueLine, ScienceLine).
  • Elektroda do pomiaru zawartości tlenu (FDO).
  • Elektroda do pomiaru przewodności.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.