Przemysłowe systemy rotacyjne i kapilarne seria RHEOTEST PK 1.1

Przemysłowe systemy rotacyjne i kapilarne seria RHEOTEST PK 1.1

Opatentowany, kapilarny lepkościomierz RHEOTEST® PK została opracowany do szybkiego i dokładnego sterowania lepkością, zwłaszcza materiałów o niskiej lepkości (roztwory wodne).

Opatentowany, kapilarny lepkościomierz RHEOTEST® PK została opracowany do szybkiego i dokładnego sterowania lepkością, zwłaszcza materiałów o niskiej lepkości (roztwory wodne).

Lepkość dynamiczną mierzy się za pomocą metody pomiaru ciśnienia różnicowego. W odróżnieniu od prawie wszystkich innych sposobów pomiaru, sposób ten nadaje się również do pomiarów dla dokładnego określania lepkości w zanieczyszczonych substancjach (zawiesiny).

Główne zastosowania

Kontrola jakości w procesie produkcji

  • systemy w hutach oraz w przemyśle motoryzacyjnym przy hartowaniu
  • do monitorowania stężenia materiałow polimerowych
  • biotechnologia
  • do sterowania procesami bezciśnieniowych, na przykład zawiesiny
  • przemysł napojów
  • do sterowania procesem w produkcji likierów

Korzyści dla użytkownika

Opatentowana metoda pomiarowa mierzy materiał zasysany ze zbiornika poprzez kapilarę pomiarową w komorze pomiarowej i wepchnięty z powrotem do zbiornika. Mierzy się spadek ciśnienia i przekształca w lepkość dynamiczną. Fizycznie dokładny wynik pomiaru wykonuje się w oparciu o równania Hagen-Poiseulleschen dotyczące laminarnego przepływu przez przewód. Cykl pomiarowy trwa 25 sekund.

Można ustanowienie dowolną liczbę cykli pomiarowych z późniejszym uśrednieniem przy użyciu oprogramowania urządzenia.

Wysoka powtarzalność wyników (w praktyce okazało się że wystarczą 3 do 5 cykle pomiarowe)

Możliwe jest ustawienie indywidualnego programu czasowego.

Pomiar temperatury próbki za pomocą Pt100

Dane techniczne

  • zakres lepkości: 1 ... 10000 mPas
  • zakres temperatur: -10 ... + 80 ° C
  • Ciśnienie robocze w punkcie pomiarowym: ciśnienie atmosferyczne

Zawiera:

Czujnik z kapilarą ze stali nierdzewnej (do montażu w zbiorniku ciśnieniowym z wykorzystaniem kołnierza lub urządzenia wieszakowego)

Oddzielna elektronika sterowania, urządzenie z wyświetlaczem i interfejsem (na przykład do montażu w pomieszczeniu kontrolnym).