Zbiorniki do przechowywania próbek w ciekłym azocie seria K - zbiorniki na duże ilości próbek

Zbiorniki do przechowywania próbek w ciekłym azocie seria K - zbiorniki na duże ilości próbek

Pojemniki chłodnicze - z automatycznym napełnianiem (wyposażenie opcjonalne) do przechowywania dużych ilości próbek. Seria K oferuje możliwość przechowywania od ok. 3 024 do ok. 38350 próbek w probówkach lub w workach w ciekłym azocie.

Pojemniki chłodnicze - z automatycznym napełnianiem (wyposażenie opcjonalne) do przechowywania dużych ilości próbek. Seria K oferuje możliwość przechowywania od ok. 3 024 do ok. 38350 próbek w probówkach lub w workach w ciekłym azocie. Systemy magazynowania w zależności od opcji umożliwiają przechowywanie próbek zanurzonych w ciekłym azocie lub w jego oparach. Dodatkowo oferujemy system monitorowania temperatury wraz z alarmem oraz opcjonalnym rejestratorem; pokrywę z alarmem otwarcia; interfejs komputerowy oraz system rejestracji zdarzeń.

Zastosowanie:

Wykorzystanie ciekłego azotu wiąże się głównie z jego niską temperaturą wrzenia, co zapewnia mu dobre własności chłodzące.

  • Używany w laboratoriach naukowych jako czynnik termostatyczny i chłodzący oraz źródło azotu gazowego do atmosfery ochronnej,
  • Stosowany do kriogenicznego zamrażania tkanek.
  • Wykorzystywane w instytutach badawczych, laboratoriach biologicznych, placówkach sztucznego zapładniania, instytutach farmaceutycznych.

Producent:
Taylor Wharton (USA)

Parametry użytkowe serii K

Parametr / Model

3K

10K

24K

38K

Statyczny czas utrzymania (w dniach)

19

33

52

74

Czas pracy (w dniach)

12

ND

ND

ND

Ilość LN2 w zbiorniku (w litrach)

48

165

365

590

Maksymalna ilość kriofiolek 2ml

3024

10400

24050

38350

Przykładowa ilość worków typu Fenwal#4R5451

ND

343

805

1407

Przykładowa ilość worków typu Gambro #DF700

ND

88

200

320

Ilość słomek 0,5ml
(10 słomek na listewkę)

4680

44000

59400

114000

Dostępne akcesoria

System wyposażenia wnętrza
dopasowany do posiadanych worków i/lub kriofiolek

tak

tak

tak

tak

Zbiorniki Serii XL do napełniania

tak

tak

tak

tak