Napełnianie mikropłytek

Urządzenie WELLJET szybko i wydajnie napełnia płytki buforami, pożywkami lub innymi odczynnikami. Prędkość napełniania można ustawić na szybką, średnią lub wolną, w zależności od właściwości cieczy. Dozownik WELLJET jest idealnym partnerem do napełniania płytek z niską i średnią wydajnością, natomiast układarka dozownika WELLJET umożliwia napełnianie mikropłytek ze średnią i wysoką wydajnością bez użycia rąk w bardzo krótkim czasie.

welljet-disp