Pompy próżniowe membranowe

Odporne chemicznie pompy membranowe MPC firmy WELCH-VACUUM nadają się do pracy nawet z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwasów. Membrana oraz wszystkie części mające kontakt z oparami, są wykonane z teflonu i jego pochodnych. Głowice i połączenia są wzmacniane włóknem węglowym – dodatkowo chroniącym przed wyładowaniami elektrostatycznymi, co zapewnia bezpieczną pracę z oparami gazów.

Producent oferuje szereg modeli pomp próżniowych membranowych o różnych wydajnościach, jednostopniowych- próżnia końcowa ok. 75 mbar, dwustopniowych- próżnia końcowa ok. 8 mbar, trzystopniowych- próżnia końcowa 2 mbar i czterostopniowych- próżnia końcowa 1 mbar.

Pompy próżniowe membranowe MPC stosowane są do standardowego odpompowywania gazów, filtracji próżniowej, jako źródło próżni w wyparkach i koncentratorach próżniowych itp. Używane są w laboratoriach biologicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych, farmaceutycznych, chemii analitycznej, badań żywności i ochrony środowiska oraz laboratoriach przemysłowych.