Skruber

Systemy skruberów (zwanych również: płuczkami chemicznymi, płuczkami gazowymi) stanowią zróżnicowaną grupę urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie powietrza, i są wykorzystywane do usuwania niektórych cząstek stałych i/lub gazów ze strumieni spalin przemysłowych. Pierwsza płuczka powietrza została zaprojektowana w celu usunięcia dwutlenku węgla z powietrza wczesnej łodzi podwodnej, i do dziś pełnią takie funkcje. Tradycyjnie termin "skruber" odnosi się do urządzeń, wykorzystujących płyn do płukania niepożądanych zanieczyszczeń ze strumienia gazu. Ostatnio termin ten był również używany do opisywania układów, które wstrzykują suchy odczynnik lub zawiesinę do strumienia brudnych spalin w celu "wymycia" kwaśnych gazów. Skrubery są jednym z podstawowych urządzeń kontrolujących emisję kwaśnych gazów. Stosuje się je również do dużych przepływów w procesach solarnych, PV lub LED.

Istnieje kilka metod usuwania toksycznych lub korozyjnych związków ze spalin i ich neutralizacji.

Cztero-stopniowy Skrubber firmy BUCHI czyszczenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Chroni użytkownika i środowisko nie tylko poprzez neutralizację trujących oparów i gazów reakcyjnych, ale także poprzez minimalizację zużycia wody chłodzącej.