Spektrometry FT-NIR

Wyzwaniem w firmach produkcyjnych jest znalezienie metody identyfikacji i badania surowców oraz produktów gotowych, która byłaby szybka i nie powodowała zniszczenia pobranej próby (lub w ogóle nie wymagała jej pobierania). Te wymogi spełnia spektrometria transmisyjna w bliskiej podczerwieni (NIR).

Analiza NIR oferuje niedrogie, precyzyjne i szybko dostępne wyniki. Umożliwia podejmowanie natychmiastowych decyzji w celu zwiększenia jakości i wydajności pracy. Rozwiązania NIR BÜCHI wspierają użytkownika w codziennych wyzwaniach w pracy - od kontroli surowców po końcowe produkty.

SPECJALISTYCZNE SPEKTROMETRY

Oferowane przez nas spektrometry pozwalają na takie badania jak:

Testowanie surowców i gotowych produktów w technologii żywności pod kątem zawartości:

 • wilgotności
 • białka, tłuszczu
 • makroelementów
 • popiołu i włókien
 • zanieczyszczeń

Testowanie surowców i gotowych produktów w przemyśle paszowym pod kątem zawartości:

 • wody
 • białka
 • włókien
 • ADF
 • NDF
 • aminokwasów

Monitorowanie jakości gleby, ulepszanie technik odnowy energii w laboratoriach środowiskowych poprzez pomiary:

 • składu chemicznego gleby
 • składników nawozów
 • biogazów z biodegradowalnych surowców
 • aminokwasów

Zachowanie zgodności z regulacjami farmaceutycznymi:

 • identyfikacja surowców
 • analiza intermediów
 • testy zgodności

Kontrola ważnych parametrów w laboratorium chemicznym, takich jak:

 • liczba hydroksylowa
 • polimeryzacja
 • zawartość wody
 • gęstość
 • masa cząsteczkowa

Firma BÜCHI oferuje szeroką gamę aparatów NIR, które prezentujemy poniżej.