Suszarki rozpyłowe

Suszarki rozpyłowe wykorzystywane są do odwadniania produktów w postaci roztworu do postaci proszku. Suszenie polega na rozpyleniu płynnego produktu w komorze suszącej, przez którą przepływa jednocześnie gorące powietrze (lub gaz obojętny) w temperaturze około 80-220°C, powodując gwałtowne odparowanie rozpuszczalnika z kropel (mgły), które w ten sposób zamieniają się w drobiny proszku opadającego na dno.

BÜCHI zapewnia suszarki rozpyłowe do różnych zastosowań, m.in.:

  • Farmacja: Aktywne składniki farmaceutyczne, dostarczanie leków, szczepionki, leki wziewne, maskowanie smaku.
  • Żywność/napoje: enkapsulacja dodatków, kontrolowane uwalnianie, utraceutyki, żywność funkcjonalna, aromaty, witaminy, białka, bakterie probiotyczne, koncentrat soków, mleko w proszku.
  • Przemysł paszowy: Enkapsulacja dodatków, aromatów, witamin, białek, bakterii probiotycznych, kontrolowane uwalnianie.
  • Nauka: Do szerokiego zakresu zastosowań w edukacji akademickiej: pełna gama zastosowań w zakresie suszenia rozpyłowego.
  • Chemia/materiały: Nanotechnologia, katalizatory, ogniwa uelowe, baterie, akumulatory, ceramika, absorbery UV oraz pigmenty.
  • Inne: Enkapsulacja komórek, bakterii i białek, transplantacja komórek, biotransformacja, kosmetyki, substancje zapachowe, zastosowania środowiskowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą suszarek rozpyłowych firmy BÜCHI.