Mierniki grubości i gramatury / grubościomierze

Mierniki grubości i gramatury o przeznaczeniu laboratoryjnym i przemysłowym (online) działają w sposób bezstykowy i nie mają kontaktu z badaną próbką. Do pomiaru wykorzystywane jest zjawisko częściowego pochłaniania promieniowania przez badaną próbkę. Wiązka fal elektromagnetycznych po przejściu przez badane medium pada na detektor przetwarzający zmiany promieniowania na sygnał elektryczny. Zmiana grubości, gramatury czy struktury mierzonego materiału powoduje zmianę odczytu detektora, a sygnał wysyłany jest do sterownika mikroprocesorowego. Dostarczone informacje w czasie rzeczywistym (online) lub w aplikacjach laboratoryjnych wpływają na wzrost wydajności i oszczędność użytych surowców. Mierniki, zwłaszcza w wykonaniu online, pozwalają sterować zdalnie procesem produkcyjnym, często w warunkach ekstremalnych, np. w wysokiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności lub w dużym zapyleniu. Oferujemy szereg urządzeń dostarczanych przez Polskiego producenta POLON-IZOT.

Zastosowanie:
Pomiary grubości i gramatury wyrobów papierowych, folii, tworzyw sztucznych, wykładzin podłogowych, wełny mineralnej i szklanej, gum, blach, płyt wiórowych, warstw wielokompozytowych oraz rur stalowych i plastikowych.

Funkcje:

 • Pomiary laboratoryjne i przemysłowe.
 • Pomiary skanujące, trawersujące i punktowe.
 • Pomiar gramatury i grubości w czasie rzeczywistym.
 • Pomiary wielowarstwowe przy zastosowaniu różnych rodzajów detektorów.
 • Automatyczna kalibracja i wykrywanie brzegów materiału.
 • Automatyczne odłączenie źródła promieniowania w przypadku zaniku zasilania lub zadziałania systemu STOP.
 • Automatyczna archiwizacja, zapis i wizualizacja danych pomiarowych za pomocą komputera.
 • Sygnalizacja przekroczenia tolerancji technologicznych.
 • Gabaryty miernika przystosowane do szerokości materiału.
 • Bezstykowy, ciągły pomiar przy pomocy:
  • Ruchomej głowicy skanującej,
  • Punktowo - jedną lub kilkoma głowicami.

Producent: POLON-IZOT sp. z o.o.