Komory z nawiewem pionowym lub poziomym (ochrona próbki)