Komory III klasy bezpieczeństwa typ B2 wg normy PN-EN 12469:2000

Zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków w środowisku laboratoryjnym to jeden z podstawowych warunków organizacji pracy w tego typu placówkach. Poziom bezpieczeństwa biologicznego określany jest jednym z czterech stopni (BSL-1 do BSL-4). Komory laminarne klasy III spełniają wymagania wszystkich poziomów — w przypadku najwyższego z nich konieczne jest również zastosowanie ciśnieniowych kombinezonów ochrony indywidualnej.

Sama komora laminarna to urządzenie, które pozwala na stworzenie zamkniętego środowiska do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym lub zakaźnym. Przestrzeń robocza jest wentylowana, a zestaw specjalnych filtrów zatrzymuje potencjalnie niebezpieczne związki, patogeny oraz inne zakaźne aerozole. Kluczowa jest tutaj całkowita ochrona zarówno operatora, jak i środowiska pracy oraz badanego materiału. Okno urządzenia zamknięte jest na stałe, aby zapewnić maksymalny poziom szczelności. Więcej informacji na temat specyfikacji technicznej oraz konkretnych rozwiązań technologicznych zawarte zostało w opisach poszczególnych modeli.

Komory laminarne — III klasa bezpieczeństwa biologicznego

Sprzęt klasy III to urządzenia spełniające (bądź przewyższające) wymogi wszystkich czterech poziomów bezpieczeństwa biologicznego. Zapewniają one maksymalną ochronę operatora oraz jego otoczenia (środowiska laboratoryjnego). Jakikolwiek dostęp do wnętrza przestrzeni roboczej odbywa się w sposób bezpieczny, na przykład przez śluzę, przy zachowaniu absolutnego poziomu hermetyczności. Za przepływ powietrza odpowiada natomiast zewnętrzny układ wydechowy — podciśnienie zapobiega powrotu powietrza wydmuchiwanego (przed opuszczeniem przechodzi ono przez podwójny filtr). Manipulacja materiałem poddawanym izolacji możliwa jest dzięki zastosowaniu gumowych rękawic umieszczonych w specjalnych portach.

Komory laminarne klasy III wykorzystywane są do badań nad najbardziej niebezpiecznymi — a mówiąc wprost, śmiercionośnymi — substancjami. Zostały one zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony biologicznej. Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.