Komory III klasy bezpieczeństwa typ B2 wg normy PN-EN 12469:2000