Komory II klasy bezpieczeństwa typ a2 wg normy PN-EN 12469:2000

Zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa biologicznego w laboratorium to kwestia odpowiedniego doboru sprzętu. Komory laminarne to specjalistyczne urządzenia mające na celu ochronę badanego materiału, a także środowiska i operatora (w zależności od klasy sprzętu). Mamy tutaj do czynienia z zamkniętą i wentylowaną przestrzenią roboczą — powietrze wydmuchiwane przechodzi przez filtr ULPA, który wyróżnia się 10-krotnie większą skutecznością od standardowego HEPA, zatrzymując między innymi niebezpieczne patogeny.

Poza specjalnym filtrem ULPA — który wykazuje wydajność aż 99,999% wydajności dla cząsteczek 0,3μm — komory laminarne wyposażone są również w antybakteryjną powłoką proszkową. Obsługę urządzenia umożliwia nowoczesny kontroler mikroprocesorowy, który wyświetla wszystkie istotne informacje na temat procesu laboratoryjnego, w tym parametry przepływu powietrza, temperaturę czy też stan filtrów. Oświetlenie przestrzeni roboczej umożliwia regulowanie jasności, co przekłada się na komfort pracy oraz energooszczędność. Do wybory jest również kilka wariantów pojemności i wysokości — szczegółowe parametry techniczne zawarte zostały w opisach poszczególnych modeli.

Komory laminarne — II klasa bezpieczeństwa biologicznego

Klasa bezpieczeństwa biologicznego określa stopień ochrony przed potencjalnie groźnymi substancjami, jaki zapewnia urządzenie laboratoryjne. Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa gwarantują ochronę zarówno materiałowi poddawanemu badaniu, jak i operatorowi oraz jego otoczeniu. Budowa urządzenia minimalizuje również ryzyko kontaminacji krzyżowej. Komora skutecznie zatrzymuje potencjalnie szkodliwe cząsteczki, nie powstrzymuje jednak lotnych związków chemicznych ani gazów.

Urządzenia klasy II typu A2 należą do najczęściej stosowanych w laboratoriach. W tego rodzaju komorach laminarnych 30% powietrza opuszcza komorę, a aż 70% poddawane jest recyrkulacji, pozostają w zamkniętym obiegu. Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.